8. kongres socialnega dela

16.11.2022

16. in 17. novembra 2022, je v Zrečah potekal 8. kongres socialnega dela z naslovom Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija

Z osmim kongresom socialnega dela, ki ga soorganiziramo Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo socialnih delavk in delavcev, obeležujemo dvajset let kongresne dejavnosti. V ospredje smo tokrat postavili vprašanja, ki so zaznamovala naše delo v zadnjih treh letih. Poročali in razpravljali smo o tem, kako se je socialno delo odzvalo v izrednih razmerah epidemije covid-19, kako se socialno delo odziva na povečevanje družbene neenakosti, kakšna je vloga socialnega dela v meddisciplinarnem in medsektorksem sodelovanju in povezovanju. Del vsebin je bil namenjen še razpravi o identiteti in kompetencah socialnega dela ter spremljanju, evalvaciji in raziskovanju sprememb na našem področju dela.

Spletna stran 8. kongresa socialnega dela

foto: Klara Mestek