EUTOPIA - zaključek pilotnega projekta

21.11.2022

Eno najpomembnejših združenj, ki ga je skupaj s petimi partnerskimi univerzami leta 2018 ustanovila Univerza v Ljubljani, je zveza evropskih univerz EUTOPIA. Danes združuje deset univerz iz desetih evropskih držav. S Fakultete za socialno delo sta bili v zvezo vključeni izr. prof. dr. Petra Videmšek, ki je v okviru Eutopie vodila delovni sveženj 5 na temo vključevanja, in doc. dr. Ana M. Sobočan, ki je bila članica navedenega delovnega svežnja.

V tednu od 21. do 25. novembra 2022 je potekal zaključek pilotnega projekta EUTOPIA, ki ga je zaznamoval teden zveze EUTOPIA s sloganom Univerza prihodnosti, vesolje priložnosti.

Na uvodni slovestnosti 21. 11. 2022 je bil podpisan EUTOPIA MORE INCLUSION MANIFESTO (Manifest vključevanja), ki smo ga pripravili v okviru delovenga svežnja 5. Manifest so slavesno podpisali najvišje predstavnice in predstavniki desetih evropskih univerz. S tem so se zavezale, da bo vključenost ostala najpomembnejša vrednota projekta.

V tednu zveze EUTOPIA je delovni sklop 5 organiziral še tri druge dogodke, in sicer Diversity Day roundtable: Inclusion practices and visions, Diversity Day roundtable: Inclusive research environments and ethics in research in predstavitev kratkega filma Letter, ki je prav tako nastal v ovkiru delovnega sklopa 5. Več o projektu lahko preberere na bit.ly/eutopia-inclusion

Foto Pierrick Roberge