Otvoritev razstave izdelkov v okviru natečaja projekta krepitev javne podobe socialnega dela

24.04.2023

Ideja o organizaciji natečaja, povezanega s socialnim delom, se je porodila v okviru študentskega projekta z naslovom Krepitev javne podobe socialnega dela (ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada) in je bila izvedena s sodelovanjem Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani (FSD) in Društvom socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS). Temi, ki sta bili letos s strani študentk izbrani za natečaj sta Sprejemanje različnosti in Moja socialna delavka, moj socialni delavec. Veseli nas, da se je kljub relativno kratkemu roku (manj kot mesec dni) za sodelovanje v natečaju odločilo več organizacij (osnovnih in srednjih šol, programov za mlade, zavodov za prestajanje kazni zapora, VDCji, CSDji ipd.) in posameznikov, starih med 9 in 62 let. Do roka smo prejeli več kot 25 likovnih oz. grafičnih in več kot 20 literarnih del, tudi pesmi in opis projekta, ki vsako na svoj način odstira vpogled v eno od razpisanih tem. Grafike tako z barvami kot motivi prikazujejo povezanost in medsebojno odvisnost na eni ter različnost, ki bogati, na drugi strani. Nekatera dela likovno ali opisno predstavijo tudi vlogo socialnih delavk in delavcev v življenjih posameznikov. V prejetih literarnih delih so se (predvsem srednješolci) dotaknili različnih tem, od zelo aktualnih (medvrstniškega fizičnega, psihičnega in spletnega nasilja, posledic Covida-19, globalnega segrevanja) pa vse do splošnejših, socialnih tem (kot so npr. brezdomstvo, ovire, spolna neenakopravnost, odnos do oseb z izkušnjo priselitve). Iz zapisov je moč razbrati željo, da bi se o navedenih temah, pa tudi pomembnosti spoštovanja različnosti več govorilo, poročalo in se tem temam na splošno namenjalo več pozornosti. Mladi si v svojih zapisih želijo boljši in prijaznejši svet za vse, nekateri pa izražajo tudi pomisleke, da gremo trenutno v pravo smer, ki bi tak, torej prijaznejši svet za vse, omogočala oz. zagotavljala.

V prejetih delih lahko beremo tako o dobrih praksah sprejemanja različnosti, slednja namreč tudi po mnenju mladih ne prispeva zgolj k boljšemu počutju, pač pa tudi k razvoji in napredku, kot tudi o opaženih posledica ter doživetih stiskah v primernih nespoštovanja različnosti.   

Kot nazorno opiše 17 letna Zorica: »V osnovni šoli sem občutila poniževanje sošolcev in sošolk. Gledali so me na drugačen način zato, ker nisem slovenske narodnosti. Nikoli nisem bila dobra za njih. Počutila sem se odrinjeno, ponižano in nič vredno. V srednji šoli sem slišala od sošolk kako žalijo in ponižujejo naš narod in državo

Kot izhaja tudi iz navedenega je šola za mlade zelo pomemben prostor stika z različnostjo na kar velja biti bolj pozoren. Mladi so v svojih zapisih navedli tudi veliko predlogov in želja v katerih izpostavljajo pomembnost odgovornega ravnanja z okoljem, ničelne tolerance do nasilja in diskriminacije ter pomembnost strpnosti in pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo. Dodajajo še, da mladi ne zmorejo sami in potrebujejo pomoč odraslih in izpostavljajo pravico do drugačnosti oz. kot navaja 16-letna Lea: »Vsi smo ljudje, vsi imamo čustva, vsi smo si različni.«

Naj se iz študentskega projekta zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da smo natečaj v okviru projekta ter otvoritev prejetih del, ki si jo lahko še vsaj do 15. maja 2023 ogledate na FSD, lahko izvedli. Hvala vsem sodelujočim v natečaju ter FSD in DSDDS, ki sta poskrbeli, da smo vse sodelujoče v prvem tovrstnem natečaju lahko nagradili.

Celotna spletna galerija izdelkov natečaja študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela, je dostopna tu https://mesec-socialnega-dela-natecaj.webador.com/