3. Uporabniška konferenca na področju duševnega zdravja

18.09.2023

V ponedeljek, 18. septembra 2023, je na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani potekala 3. Uporabniška konferenca na področju duševnega zdravja. Konferenco so organizirali društvo Poglej!, uporabniško društvo Svizci, društvo Slišanje glasov in Evropska zveza (nekdanjih) uporabnikov in preživevcev psihiatrije (European Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry - ENUSP). 

Na konferenci so se posvetili vprašanjem, kako v Evropi skrbijo za uresničevanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UN CRPD), kako se ljudje s psihosocialnimi oviranostmi borijo proti nasilju, prisilnim metodam države in za svoje pravice. Ker bo Slovenija leta 2024 v Ženevi poročala o uresničevanju Konvencije, uporabniške organizacije že pripravljajo »senčno poročilo«, zato je bil glavni del konference namenjen izmenjavi izkušenj o tem, kako uporabniške in preživelske organizacije, ki delujejo v Evropi, poročajo Združenim narodom o stanju v svojih okoljih.

Zbrane udeležence in udeleženke so kot soorganizatorji nagovorili Tone Vrhovnik Straka, član upravnega odbora ENUSP in predsednik društva Poglej!, Mojca Nahtigal iz društva Slišanje glasov in Nika Cigoj Kuzma, društvo Svizci.  V prvem delu konference je zelo podrobno stanje na področju človekovih pravic in o spoštovanju Konvencije o pravicah invalidov v Evropi predstavila Olga Kalina, predsednica ENUSP, o programih vrstniške podpore in dobrih praksah pa so poročale Guadalupe Morales, podpredsednica ENUSP ter Liz Bronson in Stephanie Wooley, predstavnici ENUSP. Popoldanski del konference je potekal v obliki diskusije in je bil namenjen izmenjavi izkušenj o strategijah monitoringa na področju uresničevanja človekovih pravic na področju duševnega zdravja.

Program

Zapisala: Vera Grebenc

Avtor fotografij: Erik Koletnik