Posvet Mobilna služba za zgodnjo pomoč družinam na domu

01.02.2024

V sodelovanju s CSD Gorenjska smo štiri članice Katedre za teorije in metode pomoči organizirale posvet o mobilni službi za zgodnjo pomoč družinam na domu. V okviru pilotnega projekta, ki ga zadnji dve leti izvajamo na vseh enotah Centra za socialno delo Gorenjska, razvijamo nove načine podpore in pomoči družinam, ki se znajdejo v kompleksnih problemskih okoliščinah. Tovrstna oblika pomoči predstavlja v slovenskem prostoru inovacijo, saj pomeni odmik od pogosto reaktivnega odzivanja na probleme k proaktivnemu soustvarjanju želenih izidov z družinami v skupnosti. Na posvetu smo predstavili dosedanje rezultate in razmišljali o viziji razvoja podpore in pomoči družinam na centrih za socialno delo. O aktualnosti teme priča tudi veliko zanimanje za posvet, ki ga je obiskalo preko 100 udeleženk in udeležencev.