Metode socialnega dela – Refleksivna praksa kot osnova za prepoznavanje kompetenc socialnega dela - seminar za mentorje in mentorice

28.03.2024

Seminarja za mentorje in mentorice študentk in študentov prve in druge stopnje študija socialnega dela na Fakulteti za socialno delo, ki so na študijski praksi na učnih bazah, se je udeležilo 136 mentorjev. Na seminarju so bile v ospredju teme o refleksivni praksi in kompetencah socialnega dela ter študentov in študentk v procesu praktičnega usposabljanja. Del časa je bil namenjen tudi intervizijskemu pogovoru o mentorstvu in prepoznavanju in ocenjevanju kompetenc..

Program

08.30–9.30   Študijska praksa študentov FSD, Portal Centra za praktični študij, študentske ankete in povratne informacije (M. Mesec)

9.30–11.00   Refleksivna praksa kot osnova za prepoznavanje kompetenc socialnega dela (P. Videmšek, P. Rakovec)

odmor

11.45–12.45 Pomen prepoznavanja kompetenc študentov in študentk ter vloga mentorjev in mentoric (B. Mesec, L. Rihter, M. Suhovršnik)

12.45-13.30 Delo po skupinah

odmor

13.45–15.30 Poročanje skupin, predstavitev naloge in zaključek

Predavanja so potekala v prostorih Fakultete za socialno delo.