Umeščanje socialnega dela v timsko sodelovanje v kriznih situacijah - okrogla miza

22.04.2024

22.4.2024 smo na Fakulteti za socialno delo organizirali okroglo mizo z naslovom Umeščanje socialnega dela v timsko sodelovanje v kriznih situacijah.

Z okroglo mizo smo zaključili projekt Timsko delo v kriznih situacijah – predstavitve sodelujočih organizacij, ki smo ga začeli v januarju 2024. V okviru projekta smo predstavili kulture različnih organizacij, ki sodelujejo v kriznih intervencah in nakazali možnosti vključevanja socialnega dela v interdisciplinarno sodelovanje na tem področju.

Okroglo mizo so sooblikovali:

 • študentke 4. letnika FSD, ki so obiskovale predmet Socialno delo v izrednih razmerah,
 • kapitan Damjan Bevk  vodja posadke Bell 412, častnik za varnost letenja 151. helikopterska eskadrilja Cerklje ob Krki, Slovenska vojska,
 • Srečko Šestan, poveljnik, Civilna zaščita RS,
 • dr. Klemen Belhar, podpredsednik, Gorska reševalna zveza Slovenije,
 • Suzana Anžur, dipl. inž. tehniške varnosti, gasilka – specialistka, Gasilska brigada Ljubljana,
 • Sebastian Mohorič, vodja Sektorja splošne policije, vodja Sektorja splošne policije, policijski svetnik, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava,
 • Tina Velišček, vodja programa Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva, Slovenska filantropija
 • Urša Stern svetovalna delavka na programu Prostovoljski servis Črna na Koroškem, Slovenska filantropija,
 • izr. prof. dr. Mojca Urek, dekanja, Fakulteta za socialno delo,
 • Špela Kenda, samostojna strokovna sodelavka za ukrepanje ob nesrečah, Rdeči križ Slovenije,
 • Anita Bregar, pomočnica direktorice, Center za socialno delo Gorenjske, Enota Jesenice.

Sodelujoči so bili enotnega mnenja, da je socialno delo smiselno vključevati v interdisciplinarno sodelovanje v kriznih situacijah, a hkrati opozorili, da je potrebno poiskati sistemsko rešitev vključevanja socialnega dela. Zato je v nadaljevanje razprav potrebno vključiti še pristojna ministrstva.