Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Nina Mešl

št. sobe: št.24
telefon: + 386 (0)1 280 92 65
e-pošta: nina.mesl@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: teorije in metode socialnega dela, sodelovalni procesi podpore in pomoči, socialno delo z družino, socialno delo z družino s številnimi izzivi
govorilne ure:

Govorilne ure v poletnem semestru bom imela ob ponedeljekih od 13.00 do 14.00. Prosim, če se na govorilne ure predhodno naročite. Pišete lahko na elektronski naslov: nina.mesl@fsd.uni-lj.si 


sodelovanje na projektih:

2007-2009 ILAC - Interactive Learning and Caring in Community. IBS Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V., Bremen, Nemčija, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana (naročnik: Programi Vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci).

2007-2009  Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se« (MOL).  

2008-2010 Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (CRP, MŠŠ)  

2008-2011 Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (MŠŠ/ESS)  

2015-2016 Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja (MFM)

2019 “Interdisciplinary lifelong learning programme in child protection” (Unicef)

2016-2019 Learning to innovate with families (EU Erasmus+)

2018-2019 "Raziskovanje procesov spreminjanja šolske skupnosti", Osnovna šola OŠ Frana Goloba Prevalje.

2018 - 2020  "Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje odraslosti", CRP (ARRS,MZ).

2019-2023 The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (COST)

2022-2025 Learning and Innovation Network LINK (EU Erasmus+)


bibliografija:

Nekaj izbranih del (za več glej COBISS): 

Mešl, N., Leskošek, V., Rape Žiberna, T. in Kodele, T. (2022). Social Work During COVID-19 in Slovenia: Absent, Invisible or Ignored? British Journal of Social Work, 00, 1–18.

MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Examining the association of the subjective experience of poverty, adverse and positive childhood experiences in the adult population of Slovenia. European journal of social work : the forum for the social professions. 16. nov. 2021, vol. , no. , str. 1-15, ilustr. ISSN 1369-1457. https://www-tandfonline-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/pdf/10.1080/13691457.2021.1995703, DOI: 10.1080/13691457.2021.199. [COBISS.SI-ID 85181443]

MEŠL, Nina. The use of theories of action in the practice of social work : the co-creation of knowledge in practice. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2010, godište 17, br. 1, str. 4-25. [COBISS.SI-ID 3396453]

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2012, godište 19, br. 2, str. 191-213. [COBISS.SI-ID 3938149

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Co-creating desired outcomes and strengthening the resilience of multi-challenged families. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 51-72. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_51-72.pdf. [COBISS.SI-ID 4690533]

MEŠL, Nina. Collaborative social work in the community with families facing multiple challenges. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2018, letn. 25, št. 3, str. 343-367. https://hrcak.srce.hr/file/319201, doi: 10.3935/ljsr.v25i3.215. [COBISS.SI-ID 5129061], [JCR, SNIP] 

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KOBAL, Leonida, MEŠL, Nina, MOŽINA, Miran. Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2005. 124 str. ISBN 961-91026-9-X. [COBISS.SI-ID 222117376]. 

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Sodelovalni procesi socialnega dela z družino v skupnosti : krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi. V: KODELE, Tadeja (ur.), MEŠL, Nina (ur.). Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2016, str. 41-64. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. [COBISS.SI-ID 4599141

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]