Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Ana Marija Sobočan

telefon: + 386 (0)1 2809247
e-pošta: ana.sobocan@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: etika, etične dileme, raziskovalna etika gender, disability, starševstvo
govorilne ure:

Sreda 13.30 / predhodni dogovor po elektronski pošti


sodelovanje na projektih:

2006-2008
Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik


2006-2008
Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih


2007-2008
Romi v Ljubljani : različnost perspektiv

2007-2008
My Story – Your Story: Eine kritische Reflexion von pädagogischen Begleitprogrammen in Gedenkstätten in Deutschland, Israel und Slowenien (University of Haifa, University of Applied Sciences Alice Salomon Berlin).

2009-2010
Collecting Practical Knowledge in the Centers of Social Work in Prishtina: Producing Knowledge for an Evidence-Based Social Work Study (University of Ljubljana, University of Regensburg, University of Prishtina; IASSW funded project).

2009
Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev

2009-2010
Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva

2009-2011
Socialno delo in socialna kohezivnost: dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih sistemov

2010-2011
Challenging identity normativity: affirmative social identities, empowerment policies and social cohesion. University of Ljubljana (Slovenia), University of Prishtina (Kosovo), University of Skopje (FYR Macedonia), FH St. Poelten (Austria).

2009-2011
Homophobic Motivated Violence as Experience of Children growing up with Homosexual Parents in the Context of School. EU Funded project: DAPHNE III. Humboldt University Berlin (Germany), Lund University (Sweden), Faculty of Social Work (Slovenia)

2011-2014
Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi socialnega dela

2015-2019
Etična praksa in odločanje v socialnem delu (UL FSD, financira ARRS; vodja: Ana M. Sobočan)

2019-2021

EUTOPIA - European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050. Erasmus+ project.


bibliografija:

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic/slv/2/1/search/rsr/29374