Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Red. prof. dr. Tanja Lamovec

e-pošta: info@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Častna senatorka
delovanje:

Dr. Tanja Lamovec je bila psihologinja, profesorica na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in kot dolgoletna uporabnica psihiatričnih storitev tudi začetnica zagovorniške dejavnosti na Slovenskem. Je avtorica številnih strokovnih knjig, s področja zagovorništva pa je napisala odmevni knjigi Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup in Kako misliti drugačnost.korešitev
kakomisliti
Tanja Lamovec
Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup: Nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi
Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, 2006 
ISBN 961-6569-02-3 

Tanja Lamovec
Kako misliti drugačnost
Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1999 
ISBN 961-90257-7-6