Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Olga Poljšak Škraban

št. sobe: PeF, kabinet 131
e-pošta: olga.poljsak-skraban@pef.uni-lj.si
govorilne ure:

LETNI SEMESTER: TOREK, 14.30- 15.30
26.4.2016 ZARADI ODSOTNOSTI GU ODPADEJO