Besednjak psihopatologije


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Primož Rakovec
2030000751255


Cilji:

Študent/ka pridobi osnove za kompetentno sodelovanje pri interdisciplinarni skrbi na področju duševnega zdravja.


Vsebina predmeta:

Izviri govora o psihopatologiji. Psihiatrična predzgodovina (do 18. stol.), zgodovina in epistemologija. Antipsihiatrična gibanja in dezinstitucionalizacija. Normalno in nenormalno. Stigma oseb z duševnimi motnjami. Opredelitev različnih kriterijev duševnega zdravja, duševne težave in  duševne motnjeMedicinski in psihosocialni model obravnave duševne motnje. Diagnostični pristopi  – kategorični in alternativni, dimenzionalni modeli. Psihoterapevtski pristopi in njihove predpostavke o nastanku in vzdrževanju duševne motnje.  Novi trendi v filozofiji psihiatrije.


Temeljna literatura:

Bračko, M. (ur). (2006). Drugačno življenje. Izpovedi uporabnikov psihiatrije. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

Cooke, A. (ur). (2017). Understanding Psychosis and Schizophrenia. British Psychological Society. str.: 10-57.

Corey, Gerald. 2012. Theory & Practice of Group Counseling. 8th Ed. Belmot: Brooks/Cole. (izbrana poglavja, ki jih določimo na predavanjih).

DSM-V (2013), Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: APA.

Flaker, V. (2012). Kratka zgodovina dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 40, 250, 13–30. https://www.ckz.si/arhiv/ckz250.pdf

Galimberti, U. (2011). Miti našega časa. Ljubljana: Modrijan. str.: 141-208.

Hribar, A. (2018). Zgodovina psihiatrije. Proteus 81(3), 125-131.

Szasz, T. (2013). Kraja človeka. Eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja. Ljubljana: UMco. str.: 31-102.

Švab, V. (2009). Duševna bolezen in stigma. Ljubljana: ŠENT.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga in predstavitev 30%

Pisni izpit 70%


Delež v %:Seminarska naloga in predstavitev 30% Pisni izpit 70%