Strokovni izbirni predmet ali Splošni izbirni predmet I letnik


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

000001251255


Vsebina predmeta:

Strokovni izbirni predmet – 1. letnik/ 2. semester
Protidiskriminacijsko pravo
Načrtovanje podpore v skupnosti
Teorije ustvarjalnosti in socialno delo