Socialno kulturno deloNosilci: Doc. Vogelnik Alenka

Cilji
Študent/ka se seznani z osnovami umetnostnega ustvarjanja. Vsak človek je ustvarjalno bitje in ima pravico do ustvarjanja. Razlikovanje med vodenjem kot omejevanjem svobode, manipuliranjem kot izkoriščanjem in ustvarjalnostjo kot osvobajanjem. Umetnostna ustvarjalnost kot spreminjanje oblik med umetnostnimi panogami: likovnostjo, gibanjem, zvokom in besedo. Študent/ka se seznani z uporabnostjo umetnostnega ustvarjanja v okviru razvojnih, preventivnih in terapevtskih ter kurativnih ciljev socialnega dela.

Vsebina
Osnovni likovni tečaj v povezovanju črt s hojnicami in zvočenjem, barvami in prostorom. Vsebinska improvizacija, vaje v dvojicah, spreminjanje giba v likovnost. Spoznavanje sebe s pomočjo drugega s sredstvi umetnostnega ustvarjanja. Kompozicija kot sestavljanje oblik. Nadgradnja kot namensko spreminjanje oblik v lutko in njeno oživljanje s pomočjo giba in besede. Dialog s samim seboj prek lutke.

Temeljni viri:

  • Eka Vogelnik ( 2006): Okci dober dan MK, Ljubljana

  • Jelka Bratec (2000): Lutke in ljudje s posebnimi potrebami. Lutka, 56.

  • Martina Peštaj (2000): Zlatko Bastašič in njegovo terapevtsko delo z lutkami. Lutka, 56.

  • Mojca Vogelnik (1996): Likovnost v skupini in umetnostna terapija. Vita, Koper.

  • Mojca Vogelnik (1993): Ustvarjalni gib, ZKOS , Ljubljana

  • Obveznosti

  • Obisk štirih neinstitucionalnih predstavitev sodobne umetnosti s področla likovnosti, glasbe, plesa in drame.

  • Pri vajah izdelava lutke in filma. Praktična predstavitev lutke in filma. Pisni program ustvarjalne delavnice.

  • Ustvarjalni odziv na obiske predstav. Preskus znanja.