Osebna pomoč s svetovalnim delom INosilci: Doc. dr. Stritih Bernard
Sodelavci:As. dr. Kustec Klavdija

Cilji
Študent/ka postopoma spoznava, kaj lahko privede ljudi do življenjskih zapletov, ki ogrožajo socialno blaginjo, pa tudi zdravje in življenja ljudi. Spozna sistemsko teorijo, ki pojasnjuje prepletenost dejavnikov razvoja in dejavnikov tveganj v življenju posameznih oseb, družin in skupnosti. Pridobi osnovna znanja o strategijah in metodah, na katerih temeljijo strokovne storitve socialnega dela.

Vsebina
Človekov razvoj se dogaja v socialnem prostoru, ki ga oblikujejo za osebo pomembni drugi in ga lahko pojmujemo kot sistem medsebojnih relacij. Teorija zgodnje navezanosti. Medsebojni procesi, ki omogočajo nastanek ekosocialne niše in temeljnih duševnih konstruktov. Strategija samozaščite pred poškodbami osebne integritete in življenjskimi izgubami. Koevolucija otroka v družini in postopno osvajanje zunanjega sveta. Različnost ogroženosti in razvojnih spodbud v različnih socialnih skupinah in slojih. Stres v vsakdanjem življenju in njegov vpliv na biofiziološke procese v telesu, na čustveno doživljanje, na zaznavne procese in na vedenje. Povezave med večanjem kompleksnosti družbe in novimi vrstami stresnih obremenitev. Življenjske spremembe, ki izboljšajo kvaliteto življenja in viabilnost socialnih sistemov. Teoretske in praktične možnosti poseganja v življenje interakcijskih sistemov in v življenje posameznih oseb. Storitve socialnega varstva z namenom prevencije motenj. Svetovalno delo na področju otroškega in družinskega varstva. Svetovalno delo v šolah in na področju prostega časa mladih.

Temeljni viri
 • Bono E. de. Teorija mišljenja. Ljubljana: Ganeš, 1992.

 • Dragoš S. Socialno delo: Sistemski vidik I/II /II .Socialno delo, 33 (1994): 91–98.

 • Luban-Plozza B., Pozzi U. V sožitju s stresom. Ljubljana: DZS, 1994.

 • Luban-Plozza B., Pöldinger W., Kröger F: Psihosomatski bolnik v splošni ambulanti in njegovo zdravljenje. Ljubljana: DZS, 1993.

 • Lüssi P. Sistemski nauk o socialnem delu. Socialno delo, 29 (1990): 81–94.

 • Skynner R., Cleese J. Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram. 1994.

 • Shulman L. The Skills of Helping. Boston University Peacock, 1992.

 • Stritih B., Rapoša Tajnšek P., Možina M. Normativi in standardi v socialnem varstvu. Ljubljana: VŠSD , 1993.

 • Vries S. De, Bouwkamp R. Psihosocialna družinska terapija, Logatec. Firis, 1995.

 • Watzlawick P. Da bi lažje bili nesrečni. Celje: Mohorjeva založba, 1994


 • Obveznosti
  Priprava načrtov dela in poročil o delu na terenu, analiza primerov iz prakse.
  Gradiva:Gradivo za ta predmet najdete v fotokopirnici FSD.