Menedžment v socialnem delu IINosilci: Red. prof. dr. Ovsenik Marija

Cilji
Študent/ka se vpelje v najnovejše miselne tokove na področju organizacije in menedžmenta ter se tako usposobi za samostojno iskanje, odkrivanje in adaptiranje konceptualnih pristopov, metod in tehnik s področja organizacije in menedžmenta tudi v socialnem delu. Študent/ka se usposobi za samostojno spremljanje izredne dinamike, ki jo najdemo na področju misli o organizaciji in menedžmentu, da bi bili sposobni sami v teh tokovih razbirati mesto tudi misli o socialnem delu ter s tem integrativno povezovati spoznanja z obeh področij – v smeri razvijanja nove sinteze, ki jo prinaša in ponuja med drugimi posebej uveljavljanje nove znanstvene, filozofske in praktičnoživljenjske paradigme. Študent/ka se vpelje v študij, ki omogoča vpogled v socialne problematike v naslednji desetletjih (scenariji) in se s tem usposobi za razumevanje socialnodelovne in širše socialne problematike v širšem kontekstu evolutivno zgodovinskih tokov.

Vsebina
a) Splošni tokovi evolucije družbenoekonomske in tehnološko-kadrovsko-socialne problematike v modernem času in času, ki prihaja, upoštevajoč njihov odraz v socialnem delu (scenarij). b) Splošni tokovi in sodobni premiki v temeljnem pogledu na svet (paradigme v znanosti in filozofiji in v praktičnoživljenjskih naziranjih, navada in družbenih socialno delovnih procesih, mrežah, strukturah in institucijah. c) Praktično uporabne metode in tehnike v socialnem delu, prevzete iz aplikativno splošne organizacijske in menedžmentske misli: - oblike in funkcije menedžmenta (tehnološko socialno delovni procesi), - metode in veščine menedžmenta, - vodenje, - reševanje problemov, - komuniciranje, - strateško planiranje, - pogajanje, - konflikti, - kooperacija, - oblikovanje timov, - organizacijsko spreminjanje, - projektni menedžment, – časovni menedžment, - področja menedžmenta (kadrovski itn.), človeški viri, - izvajanje, - odnosi v menedžmentu dela, - marketing in fund-raising, - intervizija, - cost benefit analiza.

Temeljni viri
 • J. Champy: Reengineering management, Harper Business, 1995

 • P. Drucker: The practice of Management, 1992, izbrana poglavja

 • R. Evans, P. Russel: Ustvarjalni manager, Alpha center, Ljubljana, 1992

 • Kotler, Ph., Andreasen: Strategic marketing for nonprofit organizations, Prentice Hall, 1995

 • E. Frese: Organisations Theorie, Gabler, 1991

 • R. Rozman: Management, Ljubljana, 1994 – Izbrana poglavja

 • A. Vila: Organizacija in organiziranje, Moderna Organizacija, Kranj, 1994


 • Obveznosti
  Ekskurzija. Seminarska naloga.
  Gradiva:Menedžment v socialnem delu II