Izbirni predmet 4

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

00000005


Vsebina predmeta:

Študent/ka izbere štiri izbirne predmete, ki prinesejo po 5 ECTS. V okviru teh lahko študent/ka izbere največ dva predmeta iz nabora predmetov drugih magistrskih programov FSD in magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma in v tujini.

Izbirni predmeti:

 

Fenomenologija duševnega zdravja

Izbrane metode kvalitativnega raziskovanja

Analiza tveganja

Osebno načrtovanje in izvajanje storitev

Narativni pristopi v socialnem delu

Psihoanalitična teorija

Skupinska analiza

Zagovorništvo