Izbirni predmet 2


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

00000005


Vsebina predmeta:

Migracije in etnične manjšine

Nasilje nad ženskami in otroki v zasebni in javni sferi

Travma, okrevanje in zagovorništvo

Zgodovina idej in razvoj stroke socialnega dela: mednarodna perspektiva