Izbirni predmet 1

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

00000005


Vsebina predmeta:

Izbirni predmeti programa

Star človek v družini

Celostna oskrba ljudi z demenco

Uporabniki institucij in socialne mreže

Socialna varnost in delo starejših

Inovacije in raziskovanje pri socialnem delu s starimi ljudmi

Socialno delo ob soočanju s smrtjo