Odprti izbirni predmet 1

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

0000065655


Vsebina predmeta:

Ker gre za odprte izbirne predmete, kjer lahko študent izbira znotraj programov Fakultete za socialno delo in drugih fakultet - pri nas in v tujini, posebnega seznama predmetov ne opredeljujemo.