Izbirni predmet 2

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

00000005


Vsebina predmeta:

Delo z družino v kontekstu ločitve in razveze

Rejništvo in posvojitev

Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

Dialoška praksa socialnega dela z družino

V rešitev usmerjeno socialno delo z družino

Travma in okrevanje