Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na področju duševnega zdravja

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 2. 10. 2017 – 23. 11. 2017. Prijave zbiramo do 28.9.2017

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic,  Jana Mali, Andreja Rafaelič, Andrej Kastelic, Jure Koprivšek, Nic Crosby, Lorenzo Burti, Simona Ratajc, Matevž Krivic in drugi

Trajanje: 100 ur

Opis:

Število udeležencev: 15 - 35

Datum: 2. 10. 2017 – 23. 11. 2017. Prijave zbiramo do 28.9.2017.

Udeleženci: Na podlagi 2. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in navedbo pridobljene stopnje izobrazbe.  Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev za imenovanje zastopnika (dokazilo, da kandidat ali kandidatka ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah) predložijo ob prijavi na izpit na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, praktično delo, izdelava ter analiza in predstavitev praktičnega primera zastopništva.

Opis: Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim  nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz ranljivega položaja oseb z duševno stisko in pomaga k čim večji kvaliteti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po drugi pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejaven in povezan s svojim okoljem.

Podlaga za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na določenih učnih bazah.

 

Teme izobraževanja:

1. Teoretične in konceptualne osnove

2. Dolgotrajne duševne stiske

3. Neodvisno zastopništvo

4. Izbrane metode

Prvi dan izobraževanja bo potekal predvidoma 2.10.2017, od 16.00 do 20.00. Udeleženci bodo o točnem datumu začetka izvajanja izobraževanja obveščeni po e-pošti do 29.9.2017. Nadaljnji termini izobraževanja bodo določeni na prvem dnevu izobraževanja.

 

P R I J A V N I C A

za udeležbo na seminarju / izobraževanju

Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ime in priimek udeleženca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Izobrazba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonska številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Priloga: - strokovni življenjepis

Prijavnico pošljite na e-mail: andreja.rafaelic@fsd.uni-lj.si

V nekaj dneh boste na svoj e-mail prejeli potrditev prijave.

Kotizacija:

Izobraževanje financira MDDSZEM, zato je za udeležence brezplačno.