Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 2. 10. 2017 – 23. 11. 2017. Prijave zbiramo do 28.9.2017

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic,  Jana Mali, Andreja Rafaelič, Andrej Kastelic, Jure Koprivšek, Nic Crosby, Lorenzo Burti, Simona Ratajc, Matevž Krivic in drugi

Trajanje: 60 ur

Opis:

Število udeležencev: 15 - 35
Datum: 2. 10. 2017 – 23. 11. 2017. Prijave zbiramo do 28.9.2017.

Udeleženci: Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in pridobljeno stopnjo izobrazbe ter izjavo o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge.

Opis: Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialno varstvenih  ali drugih storitev  in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju  v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti, po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja:

Usposabljanja za koordinatorje sestavljajo naslednji sklopi:

1. Teoretične in konceptualne osnove

2. Dolgotrajne duševne stiske

3. Metoda načrtovanja in koordiniranja

4. Izbrane metode

Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen ostali pa so bolj teoretični in informativni. Slednji bodo potekali na način predavanj, diskusij in priložnostnih vaj ter branja literature, medtem ko bo izkustveni potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Prvi dan izobraževanja bo potekal predvidoma 2.10.2017, od 16.00 do 20.00. Udeleženci bodo o točnem datumu začetka izvajanja izobraževanja obveščeni po e-pošti do 29.9.2017. Nadaljnji termini izobraževanja bodo določeni na prvem dnevu izobraževanja.

 

P R I J A V N I C A

za udeležbo na seminarju / izobraževanju

 

Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ime in priimek udeleženca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Izobrazba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonska številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prilogi: - strokovni življenjepis

             - izjava o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora

 

Prijavnico pošljite na e-mail: andreja.rafaelic@fsd.uni-lj.si

V nekaj dneh boste na svoj e-mail prejeli potrditev prijave.

Kotizacija:

Izobraževanje financira MDDSZEM, zato je za udeležence brezplačno.