Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 14.3.2018 – 24.5.2018. Prijave zbiramo do 9.3.2018

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic,  Jana Mali, Andreja Rafaelič, Andrej Kastelic, Jure Koprivšek, Nic Crosby, Lorenzo Burti, Lorenzo Toresini, Simona Ratajc in drugi

Trajanje: 60 ur

Opis:

Število udeležencev: 15 - 35

Udeleženci: Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in pridobljeno stopnjo izobrazbe ter izjavo o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge.

Opis: Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialno varstvenih  ali drugih storitev  in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju  v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti, po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja:

Usposabljanja za koordinatorje sestavljajo naslednji sklopi:

1. Teoretične in konceptualne osnove

2. Dolgotrajne duševne stiske

3. Metoda načrtovanja in koordiniranja

4. Izbrane metode

Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen ostali pa so bolj teoretični in informativni. Slednji bodo potekali na način predavanj, diskusij in priložnostnih vaj ter branja literature, medtem ko bo izkustveni potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Predavanje se bo v večjem delu izvajalo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, določen del predavanj pa bo na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Predvideni datumi in lokacija izobraževanja so navedeni v urniku. Prvi dan izobraževanje bo predvidoma poteka v sredo 14.3.2018 na Fakulteti za socialno delo, od 9.00 – 14:00. Nadaljnji termini izobraževanja pa bodo določeni na prvem dnevu izobraževanja. 

Izpolnite e-prijavnico (glej zgoraj), poleg tega pa na e-naslov dusevno.zdravje@fsd.uni-lj.si

pošljite prilogi k prijavi:

- strokovni življenjepis in

- izjava o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora

Predavanja bomo v večjem delu izvedli v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec , del predavanj pa na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Datume in lokacije izobraževanj podrobneje navajamo v urniku spodaj. Prvi dan izobraževanja bo predvidoma potekal v sredo, 14. 3. 2018 na Fakulteti za socialno delo, od 9.00 – 14:00.

Datum

Ure

Lokacija

Udeleženci

Tema

Izvajalci

14.3.2018

9.00 – 14:00

FSD

ZAS (zastopniki), KOS (koordinatorji)

Uvodni pozdravi

Sodobni koncepti duševnega zdravja v skupnosti, dolgotrajna oskrba in dezinstitucionalizacija, uporaba mednarodnih strateških dokumentov

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc, MDDSZ

15.3.2018

9:00 – 13:00

ZHT

KOS

Potrebe dolgotrajne oskrbe

Jana Mali

15.3.2018

13:00 – 16:00

ZHT

ZAS

Demence

Jana Mali

29.3.2018

9:00 – 16:00

ZHT

KOS

Osebno načrtovanje

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

29.3.2018

9:00 – 13:00

ZHT

ZAS

Duševno zdravje in človekove pravice, potrebe po zagovorništvu, izkušnje diskriminacije, stigma, nalepke, pogodbena moč, oblike zagovorništva, ureditve zastopništva po svetu

Mojca Urek

29.3.2018

13:00 – 16.00

ZHT

ZAS

Načela in metode neodvisnega zagovorništva

Mojca Urek

5.4.2018

9:00 – 12:00

FSD

 

Začetek prakse

Andreja Radaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

5.4.2018

12:00 – 16:00

FSD

ZAS

Srečanje z zastopniki

Mojca Urek

10.4.2018

9:00 – 16:00

ZHT

ZAS, KOS

Analiza tveganja, beleženje, dokumentiranje

Vito Flaker

12.4.2018

9:00 – 16:00

FSD

ZAS, KOS

Osebno načrtovanje, timsko delo

Nic Crosby

19.4.2018

 

MB

KOS

Celodnevna ekskurzija v Maribor

Simona Ratajc

10.5.2018

9:00 – 12:00

ZHT

KOS

Osebno načrtovanje

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

10.5.2018

12:00 – 14:00

ZHT

 

Mentorske skupine

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

17.5.2018

9:00 – 13:00

ZHT

KOS

Hitra ocena potreb in odgovorov nanje

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

17.5.2018

13:15 – 15:15

ZHT

 

Mentorske skupine

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

24.5.2018

12:00 – 16:00

ZHT

ZAS, KOS

Pravna interpretacija Zakona o duševnem zdravju

 

24.5.2018

9:00 – 11:00

ZHT

 

Mentorske skupine

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

Termin predavanja Lorenza Burtija, Lorenza Toresinija, Jureta Koprivška in Andreja Kastelica o zdravstvenem vidiku duševnega zdravja v skupnosti bomo sporočili naknadno, ko predavatelji potrdijo datume.

 

Kotizacija:

Izobraževanje financira MDDSZ, zato je za udeležence brezplačno.