Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na področju duševnega zdravja

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 14.3.2018 – 24.5.2018

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic,  Jana Mali, Andreja Rafaelič, Andrej Kastelic, Jure Koprivšek, Nic Crosby, Lorenzo Burti, Lorenzo Toresini, Simona Ratajc in drugi.

Trajanje: 100 ur

Opis:

Število udeležencev: 15 - 35

Datum: . Prijave zbiramo do 9.3.2018.

Udeleženci: Na podlagi 2. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in navedbo pridobljene stopnje izobrazbe.  Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev za imenovanje zastopnika (dokazilo, da kandidat ali kandidatka ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah) predložijo ob prijavi na izpit na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, praktično delo, izdelava ter analiza in predstavitev praktičnega primera zastopništva.

Opis: Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim  nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz ranljivega položaja oseb z duševno stisko in pomaga k čim večji kvaliteti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po drugi pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejaven in povezan s svojim okoljem.

Podlaga za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na določenih učnih bazah.

Teme izobraževanja:

1. Teoretične in konceptualne osnove

2. Dolgotrajne duševne stiske

3. Neodvisno zastopništvo

4. Izbrane metode

Predavanje se bo v večjem delu izvajalo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, določen del predavanj pa bo na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Predvideni datumi in lokacija izobraževanja so navedeni v urniku. Prvi dan izobraževanje bo predvidoma poteka v sredo 14.3.2018 na Fakulteti za socialno delo, od 9.00 – 14:00. Nadaljnji termini izobraževanja pa bodo določeni na prvem dnevu izobraževanja. 

Izpolnite e-prijavnico (glej zgoraj), poleg tega pa na e-naslov dusevno.zdravje@fsd.uni-lj.si

pošljite prilogo k prijavi:

- strokovni življenjepis

Predavanja bomo v večjem delu izvedli v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec, del predavanj pa na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Datume in lokacije izobraževanj podrobneje navajamo v urniku spodaj. Prvi dan izobraževanja bo predvidoma potekal v sredo, 14. 3. 2018 na Fakulteti za socialno delo, od 9.00 – 14:00.

Datum

Ure

Lokacija

Udeleženci

Tema

Izvajalci

14.3.2018

9.00 – 14:00

FSD

ZAS (zastopniki), KOS (koordinatorji)

Uvodni pozdravi

Sodobni koncepti duševnega zdravja v skupnosti, dolgotrajna oskrba in dezinstitucionalizacija, uporaba mednarodnih strateških dokumentov

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc, MDDSZ

15.3.2018

9:00 – 13:00

ZHT

KOS

Potrebe dolgotrajne oskrbe

Jana Mali

15.3.2018

13:00 – 16:00

ZHT

ZAS

Demence

Jana Mali

29.3.2018

9:00 – 16:00

ZHT

KOS

Osebno načrtovanje

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

29.3.2018

9:00 – 13:00

ZHT

ZAS

Duševno zdravje in človekove pravice, potrebe po zagovorništvu, izkušnje diskriminacije, stigma, nalepke, pogodbena moč, oblike zagovorništva, ureditve zastopništva po svetu

Mojca Urek

29.3.2018

13:00 – 16.00

ZHT

ZAS

Načela in metode neodvisnega zagovorništva

Mojca Urek

5.4.2018

9:00 – 12:00

FSD

 

Začetek prakse

Andreja Radaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

5.4.2018

12:00 – 16:00

FSD

ZAS

Srečanje z zastopniki

Mojca Urek

10.4.2018

9:00 – 16:00

ZHT

ZAS, KOS

Analiza tveganja, beleženje, dokumentiranje

Vito Flaker

12.4.2018

9:00 – 16:00

FSD

ZAS, KOS

Osebno načrtovanje, timsko delo

Nic Crosby

19.4.2018

 

MB

KOS

Celodnevna ekskurzija v Maribor

Simona Ratajc

10.5.2018

9:00 – 12:00

ZHT

KOS

Osebno načrtovanje

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

10.5.2018

12:00 – 14:00

ZHT

 

Mentorske skupine

Simona Ratajc, Vito Flaker, Andreja Rafaelič

17.5.2018

9:00 – 13:00

ZHT

KOS

Hitra ocena potreb in odgovorov nanje

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

17.5.2018

13:15 – 15:15

ZHT

 

Mentorske skupine

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

24.5.2018

12:00 – 16:00

ZHT

ZAS, KOS

Pravna interpretacija Zakona o duševnem zdravju

 

24.5.2018

9:00 – 11:00

ZHT

 

Mentorske skupine

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Simona Ratajc

Termin predavanja Lorenza Burtija, Lorenza Toresinija, Jureta Koprivška in Andreja Kastelica o zdravstvenem vidiku duševnega zdravja v skupnosti bomo sporočili naknadno, ko predavatelji potrdijo datume.

 

Kotizacija:

Izobraževanje financira MDDSZ, zato je za udeležence brezplačno.