Doktrina in praksa socialnega dela z družinami s številnimi izzivi: Izkušnje projekta LIFE

Prijavnica: vsa mesta so zasedena

Termini: 14.05.2019

Izvajalke in izvajalci: Več (glej program)

Opis:

LIFE vsi

 

DOKTRINA IN PRAKSA SOCIALNEGA DELA Z DRUŽINAMI S ŠTEVILNIMI IZZIVI: IZKUŠNJE PROJEKTA LIFE

 

Torek, 14. maj 2019

Fakulteta za socialno delo, predavalnica 2

8.30–9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00–9.10

Otvoritev in uvodni nagovor dekanje Fakultete za socialno delo: dr. Vesna Leskošek

9.10–9.20

Nagovor in predstavitev projekta: dr. Nina Mešl in dr. Tadeja Kodele

9.20–10.35

dr. Nina Mešl: Socialno delo z družinami s številnimi izzivi

 

Peter Stefanoski: Izvirni delovni projekt (in ne servis!) pomoči

 

Cecilia Cras, Bo Davidsson, Mats Eriksson: The family pilot - results  from a project about holistic working methods in social work with families with complex needs (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku)

10.35–11.00

Odmor

11.00–12.20

dr. Tadeja Kodele: Podpora socialnim delavkam pri socialnem delu z družinami s številnimi izzivi: izkušnje v mentorski skupini projekta LIFE,

 

dr. Sanja Sitar Surić: Uporaba pristopa soustvarjanja v delovnem odnosu kot ključni dejavnik učinkovitosti v procesu pomoči družini s številnimi izzivi,

 

Tjaša Komac: Sodelovanje z otrokom v procesu podpore in pomoči družini s številnimi izzivi

 

Meta Smole: Pomen kontinuiranega sodelovanja z družino s številnimi izzivi

12.20-13.10

Odmor

13.10–14.20

mag. Valerija Ilešič Toš: Osebno vodenje v socialnem delu z družino s številnimi izzivi

 

Aleš Žnidar: Reorganizacija CSD-jev - kje smo sedaj?: pogledi zaposlenih na centrih za socialno delo

 

dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti                    

14.20–15.15

Razprava in zaključki

Na konferenci bo potekala tudi promocija nove knjige s področja socialnega dela z družino avtoric dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in dr. Nine Mešl z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti.

Prijava ni več možna! Vsa mesta (100) so zasedena!!!

Fotogalerija (foto M. Mesec)