Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: Zaradi trenutne situacije s koronavirusom, je objava razpisa za vpis v program prestavljena. O novem datumu razpisa vas bomo pravočasno obvestili.

Izvajalci: Program je zasnovan tako, da so pri vsakem predmetu vključeni predavatelji in predavateljice različnih strok in so s Fakultete za socialno delo, Pravne fakultete (UL), Pedagoške fakultete (UL in UM), Medicinske fakultete (UL, UM) in Fakultete za varnostne vede (UM). Prav tako bodo pri izvajanju programa sodelovali tudi strokovnjaki in strokovnjakinje iz prakse.

Trajanje: Eno leto

Opis:

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev s  področij socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije, ki se v svoji vsakdanji praksi srečujejo z otroki, ki potrebujejo zaščito. Cilj usposabljanja je krepiti znanja in spretnosti za usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito in na ta način strokovnim delavkam in delavcem zagotoviti poglobljeno razumevanje  celotnega procesa zaščite otrok ter zagotoviti znanja o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok.

Na usposabljanju udeleženke in udeleženci pridobijo:

  • znanja o razumevanju nasilja in učinkov nasilja na otroka;
  • znanja, ki jim bodo v pomoč tako na začetku, ob razkritju nasilja kot tudi ob izvajanju ukrepov zaščite otroka, s poudarkom na znanjih in spretnostih o tem, kako podpreti otroka in mu zagotoviti varnost, hkrati pa tudi ravnanjih s povzročitelji nasilja;
  • znanja in veščine medinstitucionalnega sodelovanja;
  • znanja, kako voditi pogovor z otrokom in mu nuditi celostno podporo, tudi v primeru ko gre za otroke ali skupine otrok, ki živijo v posebej ranljivih kontekstih in potrebujejo kompleksne odzive na področju zaščite;
  • znanja za prepoznavanje in preprečevanje ter vsesplošno preventivno delo na področju zaščite otrok iz perspektive več sektorske obravnave.

Obseg in struktura programa:

Program sestavlja sedem predmetov in zaključno delo. Pet predmetov je obveznih, šestega pa je mogoče izbrati med preostalima dvema predmetoma. Skupno število pridobljenih kreditov v programu je 45. Program je sestavljen tako, da so v njem zajete temeljne in nujne vsebine, znanja, metode, spretnosti in tehnike v procesu zaščite otrok, ki so pomembne za vse udeleženke in udeležence programa, ne glede na njihov strokovni profil. Posamezni predmeti so zastavljeni kot problemski sklopi in .  so interdisciplinarni. V en predmet so vključena znanja z različnih področij (npr. s področja prava, kriminologije, socialnega dela, medicine, pedagogike), ki so pomembna za delo strokovnih delavk in delavcev v procesu zaščite otrok. Predmeti se povezujejo s prakso, v programu pa so predvidene raznolike oblike dela z udeleženkami in udeleženci, pri katerih je poudarjeno predvsem izkustveno učenje. Oblike dela so predavanja, analiza primerov (npr. primeri zaščite otrok) in pisnega gradiva (npr. spisi, poročila za sodišče, izvedenska mnenja), metoda igre vlog, metoda diskusije in razprave o določeni temi .

Obveznosti udeležencev: Za uspešen zaključek je potrebno opraviti obveznosti pri šestih predmetih (5 obveznih in 1 izbirni, skupaj 30 kreditov) in izdelati zaključno nalogo (15  kreditov).Vse končne obveznosti pri posameznih predmetih so določene v učnih načrtih.

Kotizacija:


 

Opombe:

Podrobnejši program, pogoji za vpis in cena vpisnine bodo objavljeni naknadno!