Metode socialnega dela - seminar za mentorje študentom na praksi

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 26. marec 2020

Izvajalci: Marko Mesec in drugi ...

Trajanje: 8 (brez naloge) oz. 16 ur (z nalogo); 0,5 KT ali 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov prve in druge stopnje študija socialnega dela na FSD, ki so na študijski praksi na učnih bazah. Na seminarju bodo v ospredju teme, povezane z metodami socialnega dela, ki jih študentke in študenti pod mentorstvom strokovnih socialnih delavk in delavcev preizkušajo in vadijo v praksi.

Del časa bo namenjen tudi intervizijskem pogovoru o mentorstvu in sistemu prakse.

Ob koncu seminarja bo predstavljena naloga za preizkus in zapis v praksi. Slušatelji, ki bodo nalogo opravili v okviru svoje organizacije in zapisali poročilo, prejmejo potrdilo za 16 ur.
Drugi, ki bodo aktivni samo na seminarju, pa za 8 ur.

Program

08.30–10.00 Sistem in program prakse študentov socialnega dela

10.15–11.45 Metode socialnega dela

12.15–13.45 Intervizijski pogovori mentorjev in mentoric

13.45–15.15 Predstavitev naloge in zaključek

Vabljeni vsi mentorji in mentorice študentk in študentov v študijskem letu 2019/2020 in tisti mentorji študentk in študentov iz 2018/2019, ki se seminarja 2019 niste mogli udeležiti.

Kotizacija:

Seminar je za mentorje in mentorice študentov in študentk FSD na praksi brezplačen!
Kotizacija za morebitne preostale udeležence je 170 €.

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 2809275
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...