Zapisovanje in dokumentiranje v socialnem delu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 8. oktober 2020

Izvajalke in izvajalci: Mojca Urek, Milko Poštrak, Peter Stefanoski

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Zdi se, da smo v socialnem delu veliko pozornosti namenili metodam neposrednega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so hkrati že dejanja: posegajo v resničnost in jo spreminjajo, imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila ipd., hkrati pa pomembno vplivajo na samopercepcijo uporabnikov. Pripovedne in s tem tudi zapisovalne prakse v socialnem delu zato pomenijo več priložnosti za dialog, soustvarjanje, izboljšano samoreprezentacijo, krepitev moči in za večji nadzor ljudi nad svojim življenjem. Zato bo eden izmed izzivov delavnice iskati rešitve, s katerimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali bomo, kako bi pri zapisovanju vzpostavili skupen delovni odnos. Poudarili bomo posebnosti zapisovanja in poročanja pri izvajanju javnih pooblastil. Lotili se bomo še vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako lahko razlikujemo dejstva od interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov. Preizkusili pa bomo tudi možnosti, ki jih imajo zapiski pri refleksiji in evalvaciji prakse. Poleg uvodnih predavanj bosta v osrednjem delu delavnic v ospredju ocena zapisov in refleksija o njih. S pomočjo konkretnih primerov iz prakse udeleženk in udeležencev bomo pogledali, katera so žgoča vprašanja pri zapisovanju.

Teme seminarja

  • temeljna načela dobrega zapisovanja
  • zapisovati v skladu z načeli socialnega dela
  • zapisovanje v delovnem odnosu
  • zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil

Od udeleženk in udeležencev se pričakuje, da bodo s seboj prinesli anonimizirane primere zapisov, o katerih želijo razpravljati in dobiti ideje za izboljšave.


Program

09.00–09.15 Uvod v seminar
09.15–11.15 Načela dobre prakse zapisovanja in dokumentiranja v socialnem delu (predstavitev in diskusija)
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil (predstavitev in diskusija)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.30 Delo v manjših skupinah: pregled zapisov, ki so jih s seboj prinesle udeleženke, komentar, analiza, vprašanja in izboljševanje zapisov
15.30–16.00 Refleksija in zaključki
 

Kotizacija:

Člani Alumni FSD, mentorji študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 120€

Ostali:
Enodnevni seminar – 170€

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije - 15% popusta
Samoplačniki – 20% popusta

Kotizacija vključuje 22% DDV, udeležbo na seminarju, gradivo, kavo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Prijavnica Alumni klub FSD (članstvo je brezplačno).

Praksa študentov FSD (učne baze, mentorji)

Opombe:

Kontakti:

Center za strokovno izpopolnjevanje:
Borut Petrović Jesenovec, cisd@fsd.uni-lj.si, (01) 2809273

Računovodstvo:
racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, (0)1 280957
 

Za dodatna vprašanja glede vsebine posameznega seminarja, kontaktirajte nosilca_ko seminarja ...