Socialno delo v domovih v novih razmerah epidemije Covid-19

Prijavnica:

Prijava ni potrebna!

Termini: 10.2.2021

Izvajalke in izvajalci: glej program!

Opis:

SSZS FSD

 

  1. Strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Fakultete za socialno delo

 

Socialno delo v domovih v novih razmerah epidemije Covid-19

Sreda, 10. 2. 2021

Spremembe, ki jih je v letošnjem letu na področje socialnega dela v domovih vnesla epidemija Covid-19, so raznolike. Socialno delo je stoka in znanost, ki svoje delovanje, ravnanje, metode pomoči, utemeljuje na človeških odnosih. Ti so po eni strani najpogosteje povod za pomoč in obenem na drugi strani tudi izhodišče za reševanje stisk in težav ljudi. Vzpostavljamo, negujemo in razvijamo jih v medsebojnih odnosih, najpogosteje z neposrednimi socialnimi stiki. Prav ti so v obdobju epidemije Covid-19 omejeni, kar med ljudmi poraja nove stiske, socialno delo pa postavlja pred nove izzive.

Kako se socialno delo v času epidemije Covid-19 v domovih spreminja? Kakšno vlogo ima pri organizaciji življenja in dela v domu? Kako lahko socialne delavke in delavci uresničujejo svoje poslanstvo v domovih? To so le nekatera vprašanja, ki porajajo nove teme na področju socialnega dela v domu. Odgovore nanje želimo predstaviti na strokovnem srečanju socialnih delavcev in delavk, ki bo potekalo preko programa Zoom v sredo, 10. 2. 2021, od 10.00 do 12.00.

Zoom povezava https://uni-lj-si.zoom.us/j/95657637584

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

 

10.00 – 10.10 Otvoritev strokovnega srečanja

Franja JAKOB, predsednica Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti Socialnih zavodov Slovenije

Izr. prof. dr. Jana MALI, vodja Katedre za dolgotrajno oskrbo, Fakulteta za socialno delo

10.10 – 10.20 Pozdravna nagovora

Denis SAHERNIK, Sekretar skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Doc. dr. Liljana RIHTER, dekanja Fakultete za socialno delo

10.20 – 10.35  Vloga socialnega dela v domovih v času epidemije Covid-19

Izr. prof. dr. Jana MALI, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

10.35 – 11.35 Primeri dobih praks

 

Urška CVETKOVIĆ, univ. dipl. soc. del., Simona MEDIC, soc. del., Dom upokojencev Vrhnika

Blaž BERNIK, mag. soc. del., DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Kolezija

Maja STOJCHEVSKA, dipl. soc. del., študentka mag. študija na Fakulteti za socialno delo

 

11.35 – 11.45 Diskusija

 

11.45 – 12.00 Informacija o projektu EMMA

Benjamin PENIČ, mag. soc. del., Fakulteta za socialno delo

 

12.00 Zaključek

Kotizacija:

Ni kotizacije!