Metode socialnega dela – znanje za ravnanje

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 22. april 2021

Izvajalke in izvajalci: Več izvajalcev

Trajanje: 8 (brez naloge) oz. 16 ur (z nalogo); 0,5 KT ali 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov prve in druge stopnje študija socialnega dela na Fakulteti za socialno delo, ki so na študijski praksi na učnih bazah. Na seminarju bodo v ospredju teme, povezane z metodami socialnega dela, ki jih študentke in študenti pod mentorstvom strokovnih socialnih delavk in delavcev preizkušajo in vadijo v praksi.

Del časa bo namenjen tudi intervizijskemu pogovoru o mentorstvu in sistemu prakse.

Program

9.00 –10.00 Sistem in program prakse študentov socialnega dela (M. Mesec, A. Jurček in ostali)

10.15 –11.15 Metode socialnega dela - Ocena ogroženosti v procesu zaščite otrok (V. Leskošek)

11.45 –13.45 Intervizija

14.00 –15.15 Poročanje skupin, predstavitev naloge in zaključek

Ob koncu seminarja bo predstavljena naloga za preizkus in zapis v praksi. Slušatelji, ki bodo nalogo opravili v okviru svoje organizacije in zapisali poročilo, prejmejo potrdilo za 16 ur, ostali za 8.

Vabljeni vsi mentorji in mentorice študentk in študentov v študijskem letu 2020/2021 in tisti mentorji študentk in študentov iz 2019/2020, ki se seminarja 2020 niste mogli udeležiti.

Kotizacija:

Seminar je za mentorice in mentorje študentov in študentk Fakultete za socialno delo na praksi brezplačen