Zapisovanje in dokumentiranje v socialnem delu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 13. maj 2021

Izvajalke in izvajalci: Mojca Urek, Peter Stefanoski

Trajanje: 8 ur (4,5 ur seminarja + naloga); 0,5 KT

Opis:

Oblika izvedbe

Spletna izvedba (prek aplikacije Zoom) in samostojno delo

Dobre pripovedne in zapisovalne prakse v socialnem delu pomenijo priložnost za dialog, soustvarjanje, krepitev moči in večji nadzor ljudi nad svojim življenjem in v postopkih. Zapisi niso le besede na papirju, temveč so hkrati že dejanja: posegajo v resničnost in jo spreminjajo,  imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila in konstruirajo pomene dogodkov. Zapisovanje pri socialnih delavkah in delavcih sproža dileme, ki se bolj kot na tehnične rešitve nanašajo na temeljna vprašanja socialnega dela. S pomočjo konkretnih primerov zapisov bomo na seminarju obravnavali najpogostejše dileme pri zapisovanju. Eden izmed izzivov delavnice bo iskati smiselne rešitve, s katerimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali bomo, kako pri zapisovanju vzpostaviti skupen delovni odnos. Poudarili bomo posebnosti zapisovanja in poročanja pri izvajanju javnih pooblastil. Lotili se bomo še vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako razlikovati dejstva od interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov. V delavnici pa bomo spregovorili, kako se spopasti s procesi, kot sta managerializem in birokratizacija, ki iz socialnih služb vse bolj izrinjajo tudi moč dobrih praks pripovedovanja in zapisovanja.

Teme seminarja

  • temeljna načela dobrega zapisovanja
  • zapisovati v skladu z načeli socialnega dela
  • zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil

Dobrodošlo bi bilo, če en teden pred seminarjem na naslov mojca.urek@fsd.uni-lj.si pošljete popolnoma anonimizirane primere zapisov s prakse z dilemami in vprašanji, o katerih bi želeli razpravljati ali zanje dobiti ideje za izboljšave. Primeri so lahko tudi fiktivni (sestavljeni iz več primerov, ki ponazarjajo značilna odprta vprašanja), če bi tudi anonimiziran zapis pomenil tveganje glede zaščite podatkov. Pošljete lahko tudi samo vprašanja z opisom dileme. To bo izvajalcema omogočilo, da bosta vsebine bolje prilagodila aktualnim dilemam v praksi.

Program

09.00–09.10 Uvod v seminar

09.10–10.30 Načela dobre prakse zapisovanja in dokumentiranja v socialnem delu (predstavitev in diskusija)

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 Zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil (predstavitev in diskusija)

12.00–12.15 Odmor

12.15–13.15 Diskusija o dilemah udeleženk in udeležencev, evalvacija primerov zapisov udeleženk.

13.15–13.30 Refleksija in sklepne misli

Preostanek seminarja se izvede kot samostojno delo v obliki naloge, ki jo udeleženke in udeleženci izdelajo doma. Nanjo prejmejo povratno informacijo izvajalcev.

Kotizacija:

CENE SEMINARJEV V PROSTORIH FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 140 €, dvodnevni seminar – 220 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

CENE SEMINARJEV NA DALJAVO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 80 €, dvodnevni seminar – 150 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Kotizacija vključuje 22% DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
 

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.