Spretnosti pri upravljanju, izvajanju in koordinaciji osebne asistence in implementacija zakona o osebni asistenci v socialnem varstvu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 27. maj 2021 v prostorih Fakultete za socialno delo ali na daljavo

Izvajalke in izvajalci: Darja Zaviršek, Elena Pečarič, Katrin Modic (Katedra za socialno vključevanje in pravičnost)

Trajanje: 8 (brez naloge) oz. 16 ur (z nalogo); 0,5 KT ali 1 KT

Opis:

Spletna izvedba (prek aplikacije Zoom) in samostojno delo.

Seminar  vključuje predavanja in praktično delo . Namenjen je strokovnim delav-kam/cem na CSD-jih in koordinator-icam/jem za področje osebne asistence.  Poudarek strokovnega seminarja bo na učenju, kako naj poteka kakovostno izvajanje osebne asistence, kakšna naj bo izbira asistentov in kako naj strokovne delav-ke/ci podpirajo uporabnike, osebne asistente in izvajalce asistence. Obravnavali bomo pasti in dosedanje težave in se naučili, kaj je socialno delovna perspektiva na tem področju. Vključene bodo metode dela: zagovorništvo, etična praksa, pravica do samoodločbe hendikepiranih. Osredotočili se bomo na pravice, ki izhajajo iz Konvencije Združenih narodov o pravicah oseb z ovirami (Konvencija o pravicah invalidov), med drugim tudi na pravice do neodvisnega življenja, osebne asistence, družinskega življenja, spolnosti in otrok ter življenja brez nasilja.  

Udeleženke in udeleženci bodo pridobili ključna znanja o izvajanju Zakona o osebni asistenci v slovenski praksi.

Program

09.00-12.30 NEODVISNO ŽIVLJENJE IN OSEBNA ASISTENCA, IZZIVI OSEBNE ASISTENCE V PRAKSI

12.30–13.15 Odmor za kosilo

13.15- 16.00 POGLABLJANJE RAZUMEVANJA SPECIFIČNOSTI OSEBNE ASISTENCE, KONKRETNI PRIMERI IN DINAMIKA, KO GREDO STVARI NAROBE

Izdelovanje podpornih protokolov za socialne delavke pri koordinaciji osebne asistence

Izdelava naloge: Izboljševanje protokola za delo

Kotizacija:

CENE SEMINARJEV V PROSTORIH FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 140 €, dvodnevni seminar – 220 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

CENE SEMINARJEV NA DALJAVO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 80 €, dvodnevni seminar – 150 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Kotizacija vključuje 22% DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
 

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.