Ocena ogroženosti in načrt pomoči v procesu zaščite otrok

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 3. junij 2021 (v primeru izvedbe na daljavo pa v dveh delih)

Izvajalke in izvajalci: Vesna Leskošek (FSD), Sanja Sitar (CSD Maribor), Gordana Čizman (CSD Ljubljana)

Trajanje: 7 ur; 0,5 KT

Opis:

Namen izobraževanja je predstaviti socialnodelovno orodje za oceno ogroženosti, ga praktično preizkusiti in oceniti njegovo uporabnost. Ocena ogroženosti je bistveni del zaščite otrok, ki ima več učinkov. Najpomembnejši cilj je zagotavljanje varnosti otroka, ki vključuje tako varnost pred nasiljem kot naslavljanje učinkov nasilja na otroka. Naslednji pomembni cilj izdelave ocene ogroženosti je oblikovanje mnenja za izvedbo ukrepov zaščite, ki je pomembna pri argumentiranju in zagovarjanju ukrepov. Tretji pomembni cilj, povezan s prvim in drugim, je priprava na sodelovanje v sodnem postopku, kjer je argumentacija ukrepov ključna za učinkovito zaščito otroka. Pomembna je še interdisciplinarna in timska narava izdelave ocene ogroženosti, ki zagotavlja zavezanost vseh institucij k zaščiti otroka. Ocena ogroženosti otroka prav tako ni enkratno dejanje, temveč se mora prilagajati spremenjenim okoliščinam, zato poznamo več vrst ocene. Izdelati jo moramo ob interventnih postopkih, kjer se je potrebno takoj odločiti o ukrepu. Ko ne gre za nujne ukrepe, je potrebno oceno ogroženosti izdelati takoj po prejeti prijavi, da se lahko odločimo o nadaljnjem postopanju, kasneje pa je potrebno izdelati celovito oceno, ki je podlaga za dolgoročnejše ravnanje. Sestavni del ocene ogroženosti je načrt varnosti oz. pomoči, saj gre za dve bistveni vprašanji in sicer, kaj otroka ogroža, zakaj je potrebno s posegi v družino otroka zaščititi in kako mu zagotoviti varnost in okolje, kjer bo lahko ponovno vzpostavil zaupanje v odrasle in bolje razumel, kar se mu je zgodilo.

Program

09.00 – 10.00 Uvodno predavanje o oceni ogroženosti in načelu koristi otroka

10.00 – 10.30 Ocena ogroženosti kot orodje za določanje koristi otroka

10.30 – 11.00 Razprava

10.30 – 11.00 Odmor

11.00 – 12.30 Predstavitev enotnega orodja za izdelavo ocene ogroženosti

12.30 – 13.30 Delavnica za uporabo novega orodja

13.30 – 13.45 Odmor

13.45 – 14.30 Razprava in zaključki

Kotizacija:

CENE SEMINARJEV V PROSTORIH FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 140 €, dvodnevni seminar – 220 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

CENE SEMINARJEV NA DALJAVO

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 80 €, dvodnevni seminar – 150 €

Ostali:
Enodnevni seminar – 100 €, dvodnevni seminar – 180 €

Kotizacija vključuje 22% DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
 

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.