Strateško načrtovanje v javnih zavodih

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 15. oktober 2021 (v primeru izvedbe na daljavo pa v dveh delih 15. in 22. oktobra)

Izvajalke in izvajalci: Bojana Mesec, Anže Jurček

Trajanje: 7 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Preden se organizacija loti strateških odločitev, mora poznati svoje osnovne cilje, značilnosti in filozofijo – svojo identiteto in ideologijo. Če želi izkoristiti številne prednosti strateškega načrtovanja, mora že na začetku procesa sprožiti široko razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji organizacije. Za izdelavo dobrega strateškega načrta, za opredelitev ciljev, ki jih želi doseči, in za določitev načina, kako jih dosegati, je ključno, da ima razjasnjeno, kaj in zakaj to sploh počne in kaj ji je (in njenim zaposlenim) pomembno. V nasprotnem primeru lahko še tako skrbno pripravljen načrt zgreši namen. Razvojni načrti organizacije lahko zaživijo le, če se njeni ljudje poistovetijo z njimi. Strategija razvoja organizacije, ki ne temelji na tem, kar zaposleni čutijo kot svoje osebno poslanstvo in tudi poslanstvo organizacije, kar jim je pomembno in kar cenijo ter kar čutijo kot svojo želeno prihodnost, ne bo uspešna.

Čeprav so pojasnjevanje vrednot, opredeljevanje poslanstva in ustvarjanje vizije ključni elementi vsakega strateškega načrtovanja, pa ga sami po sebi ne morejo nadomestiti. Razpravi, ki razjasni vrednote, poslanstvo in vizijo organizacije, mora slediti akcijski načrt, ki natančno opredeli cilje, ki jih mora organizacija doseči, da bi ob upoštevanju svojih vrednot in poslanstva uresničila vizijo. Vizija še ni strategija in zapisana izjava o viziji je šele predhodnica strateškega načrta, v katerem bo morala organizacija natančno operacionalizirati posamezne etape uresničevanja vizije. Vizija brez načrta je znanstvena fantastika – strateški načrt brez vizije pa je papir brez vsebine.

Smiselna pot za organizacije je torej, da najprej opredeli vrednote in poslanstvo ter določi vizijo, na temelju teh pa zastavi akcijske in strateške načrte, letne načrte in načrte za sprotno ugotavljanje napredka in uspešnosti.

Teme seminarja

  • predstavitev metode strateškega načrtovanja
  • javni zavodi in njihova umestitev v okolje
  • kako začeti razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji
  • vizija, cilji in strategije
  • zakaj in kako načrtovati
  • ocenjevanje obstoječega stanja v organizaciji

Program

09.00–09.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Bojana Mesec, Anže Jurček)

09.45–11.15 Strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju – značilnosti javnih zavodov (Bojana Mesec, predavanje)

11.15–11.30 Odmor

11.30–13.00 Razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji (Bojana Mesec, predavanje)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Pridobivanje podatkov za ocenjevanje obstoječega stanja v organizaciji – popis procesov in ocena dela (delo v skupinah, Bojana Mesec in Anže Jurček)

15.00–16.00 Sklepne ugotovitve, predstavitev dela skupin in povzetek seminarja

Število prostih mest

30

Kotizacija:

Izvedba na daljavo (Zoom)!

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 80 €, (dvodnevni – 150 €)

Ostali:
Enodnevni seminar – 100 €, (dvodnevni – 180 €)

Kotizacija vključuje 22% DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Izvedba v živo!

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 100 € (dvodnevni – 180 €)

Ostali:
Enodnevni seminar – 140 € (dvodnevni – 220 €)

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 


Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.