Zakaj potrebujemo številčne podatke in kako lahko iz njih dobimo kar največ?

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 18. november 2021

Izvajalke in izvajalci: Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

V socialnem delu nam je na voljo vedno več različnih podatkov tudi v elektronski obliki. S pomočjo spleta so poti zbiranja primarnih in sekundarnih podatkov poenostavljene. V raziskovalnem in analitičnem delu je izziv predvsem, kako veliko število podatkov urediti v primerne baze in jih nato ustrezno obdelati. Tako iz podatkov pridobimo informacije, ki jih potrebujemo v socialnem delu zaradi različnih razlogov, npr. za evalvacijo kakšnega programa ali storitve (ugotovitev stopnje napredka na določenih spremenljivkah pri uporabnikih), za oceno povezave med količino pridobljenih sredstev od posamezne občine in povprečnim zadovoljstvom uporabnikov ali zgolj za primeren grafični prikaz števila opravljenih ur dela (tako redno zaposlenih kot prostovoljcev) v določenem projektu.  

Namen seminarja je strokovnim delavkam in delavcem različnih profilov in z različnih področij (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo; javni zavodi, nevladne organizacije ipd.) predstaviti nekaj orodij in načinov za osnovno obdelavo kvantitativnih podatkov. Seminar bo dobrodošel kot osvežitev, nadgraditev znanj predvsem za tiste strokovne delavke in delavce, ki pripravljajo katero od zaključnih del (diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo), opravljajo analitično delo, ki morajo zbirati podatke, npr. za evalvacijo, oz. pri svojem praktičnem delu opažajo, da bi potrebovali nekaj dodatnih znanj s področij zbiranja, obdelave in predstavitve (kvantitativnih) podatkov.  

Teme seminarja

- raziskovalni proces ter vrste raziskav in podatkov

- pridobivanje primarnih in sekundarnih podatkov s pomočjo spleta

- spletna aplikacija 1ka (zbiranje podatkov, baza podatkov in osnovna obdelava – izračuni in grafični prikazi)

- uporaba programa MS Excel za oblikovanje baze podatkov, osnovne izračune in grafične prikaze

Program

09.00–09.30 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja (Liljana Rihter, Anže Jurček, Tamara Rape Žiberna)

9.30–11.00 Raziskovanje in zbiranje podatkov v socialnem delu (Liljana Rihter, predavanje)

11.00–11.15 Odmor

11.15–12.45 Delo s spletno aplikacijo 1ka (Tamara Rape Žiberna, predavanje)

12.45–13.45. Odmor za kosilo

13.45–16.00 Oblikovanje in urejanje (lastne) baze podatkov (tudi izvoz iz 1ke) ter obdelava in prikaz podatkov v MS Excel (Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček, delavnica v računalniški učilnici)

Pogoj za izvedbo seminarja je, da ga je mogoče organizirati v prostorih Fakultete za socialno delo.

Število prostih mest

24

Kotizacija:

Izvedba na daljavo (Zoom)!

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 80 €, (dvodnevni – 150 €)

Ostali:
Enodnevni seminar – 100 €, (dvodnevni – 180 €)

Kotizacija vključuje 22% DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Izvedba v živo!

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni seminar – 100 € (dvodnevni – 180 €)

Ostali:
Enodnevni seminar – 140 € (dvodnevni – 220 €)

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 


Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.