Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok 21/22 - program se bo pretežno izvajal na daljavo

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: Predvidoma se bo program začel izvajati konec januarja 2022, točen datum bo znan v začetku januarja 2022.

Izvajalke in izvajalci: Vodji programa - Prof. dr. Vesna Leskošek in as. dr. Tadeja Kodele Program je interdisciplinarni in medsektorski, v njem predava 36 strokovnjakinj in strokovnjakov s področij medicine, socialnega dela, prava, sociologije, varnostnih ved, psihologije in pedagogike. Imenski seznam je dostopen na spletni strani FSD.

Trajanje: Eno leto, program je ovrednoten s 45 kreditnimi točkami

Opis:

Pogoj za izvajanje programa

Najmanj 40 vpisanih

Začetek izvajanja programa

Predvidoma se program začne izvajati konec januarja 2022, datum bo znan v začetku januarja, ko bo zaključen razpis za vpis v program.

Urnik

Predavanja bodo predvidoma potekala ob četrtkih in petkih od 16h do 20h, pretežno na daljavo, del pa tudi v živo. Natančen urnik programa bo objavljen pred začetkom izvedbe na spletni strani Fakultete za socialno delo.

Obveznosti za zaključek programa

Opravljeni izpiti pri sedmih predmetih (šest obveznih in izbirni predmet) in zaključna naloga.

Opis

Temeljni cilj programa je ustvariti usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito in na ta način strokovnim delavkam in strokovnim delavcem, zagotoviti poglobljeno razumevanje specifičnega vprašanja zaščite otrok ter znanja o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok. Udeleženke in udeleženci pridobijo:

  • znanja o razumevanju nasilja in učinkov nasilja na otroka;
  • znanja, ki jim bodo v pomoč tako na začetku, ob razkritju nasilja kot tudi ob izvajanju ukrepov zaščite otroka, s poudarkom na znanjih in spretnostih o tem, kako podpreti otroka in mu zagotoviti varnost;
  • znanja in veščine medinstitucionalnega sodelovanja;
  • znanja, kako voditi pogovor z otrokom in mu nuditi celostno podporo, tudi v primeru ko gre za otroke ali skupine otrok, ki živijo v posebej ranljivih kontekstih in potrebujejo kompleksne odzive na področju zaščite;
  • znanja za prepoznavanje in preprečevanje ter o preventivnem delu na področju zaščite otrok iz perspektive več sektorske obravnave.

Program je sestavljen tako, da so v njem zajete temeljne in nujne vsebine, znanja, metode, spretnosti in tehnike, ki so pomembne za vse udeleženke in udeležence programa, ne glede na njihov strokovni profil. Program je izdelan po modelu problemskega učenja – reševanje problemske situacije, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in iskanju različnih poti reševanja problemov. To je obenem inovativna oblika kurikula, saj so v en predmet vključena znanja zelo različnih področij (npr. s področja prava, kriminologije, socialnega dela, medicine, pedagogike). Predmeti se povezujejo s prakso in s pomočjo uporabe raznolikih in izkustvenih metod poučevanja (npr. analiza primerov zaščite otrok iz prakse, igre vlog, multidisciplinarno izvajanje nalog in vaj ipd.) odgovarjajo na dejanske potrebe v praksi. Na ta način bo program udeleženkam in udeležencem omogočal povečanje kompetenc za njihovo praktično delo.

Pogoji za vpis:

Najmanj 6/1. raven (opravljeno vsaj višješolsko strokovno izobraževanje) in vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z otroki (in družinami) na področjih socialnega varstva, izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije.

Kotizacija:

1.440,00 €