Preprečevanje nasilja nad LGBTI+ mladimi: prepoznavanje, odzivi in ustvarjanje varnih prostorov

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 4.5.2021

Izvajalke in izvajalci: Mojca Urek in Anže Jurček

Trajanje: 8 ur (4,5 ure + naloga); 0,5 KT

Opis:

Različne študije kažejo, da se nasilje nad LGBTI+ mladimi ljudmi v Sloveniji povečuje. Pogosto so žrtve različnih vrst nasilja v domačem okolju, v šolah lahko prihaja do medvrstniškega nasilja in neprimernega odnosa tudi s strani odraslih, neustrezen odnos pa je pogosto zaznati tudi v službah, ki so sicer namenjene pomoči in podpori mladim ljudem. Pogosta izkušnja LGBTI+ mladostnika so občutki nerazumljenosti, ki se prepletajo s potrebami  po sprejetosti in varnosti. Nasilje nad LGBTI+ mladimi in zavračanje v domačem okolju, lahko vodi v brezdomstvo. Eden od pokazateljev, ali je neka organizacija občutljiva in vključujoča do LGBTI+ mladih ljudi, je že način, kako zaposleni dojemajo spol in kako občutljivi so pri rabi jezika. Potreba LGBTI+ mladih ljudi je seveda, da bi se svetovalne službe odzivale strokovno in brez predsodkov, da bi se lahko počutili varni in da so lahko, kar so.

Namen seminarja je predstaviti najpogostejše težave in potrebe LGBTI+ otrok in mladih in podeliti dobre primere iz prakse. Seminar bo zastavljen interaktivno. Poudarek bo na razpravi o konkretnih primerih iz prakse udeležencev_k, v zadnjem delu pa bodo predstavljeni konkretni ukrepi, s katerimi se v praksi lahko ustvari LGBTI+ mladim varne prostore in bolje naslovi nasilje v različnih okoljih njihovega življenjskega sveta.

Seminar je namenjen vsem, ki se v praksi srečujete in delate z otroki in mladimi v javnem prostoru; bodisi v nevladnih organizacijah in kolektivih, v mladinskih centrih, mladinskih projektih centrov za socialno delo, domovih in stanovanjskih skupinah za mlade, kriznih centrih, v policiji, knjižnici, in drugih javnih prostorih.

Teme seminarja

  • LGBTI+ terminologija in nasilje na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete  in spolnega izraza
  • Heteronormativnost in cisnormativnost
  • Oblike diskriminacij in nasilja, ki ga doživljajo LGBTI+ otroci in mladi in kako jih nasloviti v različnih strokovnih okoljih
  • Vzpostavljanje varnih in vključujočih prostorov
  • Primeri dobrih praks

Program

09.00-9.20 Predstavitev projekta, izvajalke_cev in udeleženk_cev in vsebine seminarja

09.20-10.20 Raziskovanje pričakovanj, predpostavk in prepričanj (diskusija s primeri iz prakse)

10.20-10.30 Odmor

10.30-11.45 Predstavitve terminologije, temeljnih konceptov in obsega ter oblik nasilja na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza (predavanje z delavnico)

11.45-12.00 Odmor

12.00-13.20 Vzpostavljanje varnih prostorov in razprava, kako konkretno izboljšati prakso (predavanje z delavnico)

13.20-13.30 Zaključek

 

Preostanek seminarja se izvede kot samostojno delo v obliki naloge, ki jo udeleženke_ci izdelajo doma in nanjo prejmejo povratno informacijo izvajalcev.

Kotizacija:

Udeležba je brezplačna. Seminar bo izveden v sklopu dejavnosti evropskega projekta Raznolikost in otroštvo, zato bodo stroški izvedbe v celoti pokriti iz strani izvajalcev. Udeleženci_ke prejmejo tudi študijsko gradivo. Prijave zbiramo do zapolnitve mest (50).