Konferenca ”Alpe Adria Donava mreža za dezinstitucionalizacijo”

Prijavnica:

info@muzejnorosti.eu

Termini: 10. in 11. junij 2021

Izvajalke in izvajalci: Več izvajalcev.

Opis:

Dragi kolegi, kolegice,

pred petimi leti smo se srečali v Muzeju norosti Trate, v gradu Cmurek na enodnevnem delovnem srečanju. Srečanje je bilo zelo spodbudno, zbrani smo bili številni, ki smo v zadnjih letih, desetletjih delali na področju dezinstitucionalizacije, oskrbe ljudi v skupnosti, človekovih pravic, demokratičnih procesov in metod dela, ki pomenijo za ljudi, ki rabijo kontinuirano in dolgotrajno oskrbo človeka vredno življenje, oskrbo po osebni meri, ki zagotavlja človeško dostojanstvo in pravico do življenja v svojem domu ali v manjši skupnosti.

V letu 2021 smo v Muzeju norosti na Tratah vzpostavili Regijski center za deinstitucionalizacijo, ki je v prvem letu financiran s strani evropske platforme Civic Europe. V okviru projekta želimo vzpostaviti oblike oskrbe za ljudi v skupnosti, da bodo lahko ostali v svojem domu ali v bližini doma. Pandemija, ki je prizadela cel svet in posledice, ki so jih utrpeli najbolj ravno ljudje, ki so živeli ali še živijo v velikih institucijah, nas je še dodatno spodbudila, da moramo narediti bistveno več na področju oskrbe ljudi v skupnosti kot pa graditi velike institucije. V Sloveniji je razvijanje oskrbe v skupnosti ob veliki stopnji institucionaliziranosti še toliko bolj pomembno.

V okviru projekta smo zastavili tudi cilj, da organiziramo dvo-dnevno konferenco Alpe Adria Donava. To pomeni, da se ponovno srečamo skupaj, izmenjamo obstoječe stanje v različnih državah, zastavimo kontinuirano sodelovanje in vzpostavimo mednarodno podporo dezinstitucionalizaciji, tako v Sloveniji, kot tudi sosednjih državah.

V Sloveniji so gradili velike institucije posebej v severovzhodnem delu države, na robu, na podeželju. Raziskave nam tudi potrjujejo, da je v severovzhodnem delu države večja stopnja institucionaliziranosti. V prvem letu delovanja regijskega centra za deinstitucionalizacijo načrtujemo delo s tremi občinami, ki so na robu države, z vzpostavljanjem oskrbe za ljudi, ki živijo v vaškem okolju. Hkrati pa želimo aktivno sodelovati z ostalima dvema projektoma preobrazbe zavodov v državi, Domom na Krasu in CUDV Črno na Koroškem in seveda z dobrimi praksami preoblikovanja institucionalne oskrbe v službe v skupnosti, v sosednjih državah. Posebno sekcijo bomo na konferenci namenili ženskam v procesu deinstitucionalizacije.

Strokovnjake in ljudi z izkušnjami vabimo, da se udeležite mednarodne konference Alpe Adria Donava, ki bo potekala 10. in 11. junija 2021. Vabimo vas k pripravi in oddaji prispevka za konferenco in k pisanju strokovnega članka, ki ga bomo objavili v strokovnem zborniku o konferenci.

Udeležba na konferenci je brezplačna!

Več informacij na

 

Organizator:
Muzej norosti, Trate, Regijski center za deinstitucionalizacijo – Civic Europe.

Soorganizatorja:
Fakulteta za socialno delo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Organizacijski odbor:
Simona Ratajc, Vito Flaker, Darja Farasin, Sonja Bezjak, Rajko Muršič.