Socialno delo z ljudmi z demenco

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: Seminar je zaradi slabih epidemioloških razmer prestavjen na predvidoma 12.5.2022

Izvajalke in izvajalci: Anamarija Kejžar

Trajanje: 6 ur, 0,5 KT

Opis:

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za ljudi z demenco in njihove sorodnike. V iskanju najbolj ustreznih rešitev za življenje ljudi z demenco v domačem okolju ali v instituciji, socialno delo povezuje različne stroke. Ljudje z demenco v domačem okolju potrebujejo pomoč in prilagoditve v prostoru, odnosih, načrtovanju, kot tudi varnosti in dosegljivosti pomoči. V procesu napredovanja demence pa potrebujejo tudi sorodniki vse več pomoči v ohranitvi svojega zdravja. Kakšne vrste pomoči jim nudimo?

Demenca je pogosto razlog selitve v dom za starejše občane. Število stanovalcev z demenco se le ocenjuje, saj natančne številke niso poznane – na 2/3 vseh stanovalcev. Poleg prilagojenih prostorov, ki spodbujajo in omogočajo gibanje in aktivnosti je potrebno kontinuirano usposabljanje in sodelovanje med zaposlenimi, stanovalcem in sorodniki. Le tako lahko omogočamo kakovostno, v človeka usmerjeno oskrbo. Pri socialnem delu z ljudmi z demenco se odpirajo različna področja, kjer so potrebna dodatna znanja in prilagoditve: prilagoditi je potrebno komunikacijo, osebno načrtovanje, ki pri napredovali demenci izhaja iz življenjske zgodbe, opazovanja človeka z demenco in informacij s strani sorodnikov, prehransko oskrbo ljudi z demenco ter raznovrstne motivacijske aktivnosti za človeka z demenco (kot so področja umetnosti, kognitivnih vaj, fizičnih vaj, različnih aplikacij, kot tudi čisto vsakodnevnih aktivnosti, kot so vrtnarjenje, pomivanje ipd.). Kakšne so posebnosti v paliativni oskrbi ljudi z demenco?

Na seminarju bomo predstaviti specifične vloge socialnega dela z ljudmi z demenco in njihovimi sorodniki ter s primeri neposrednih izkušnje iz prakse, raziskovanja področja in konceptualnimi izhodišči, ob tem pa bomo oblikovali izhodišča za razvoj socialnega dela z ljudmi z demenco in njihovimi sorodniki.

V seminarju bodo sodelovali mag. Vesna Razboršek, direktorica Doma starejših Šentjur, dr. Tomaž Lenar, direktor Doma Nine Pokorn Grmovje in dr. Anamarija Kejžar, as. na FSD UL.

Program:

 

09.00– 9.10 Uvod v seminar

09.10-10.30 Socialno delo z ljudmi z demenco (A. Kejžar)

10.30 – 10.45 Odmor

10.45 – 12.15 Celostna oskrba ljudi z demenco (V. Razboršek)

12.15 – 13. 45 Razvijanje odnosa z ljudmi z demenco in sodelovanje s sorodniki (T. Lenart)

13.45 – 15.00 Razprava in zaključki

 

Seminar bo potekal na Fakulteti.

Kotizacija:

Seminar v prostorih Fakultete za socialno delo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Ostali: Enodnevni – 140 €, dvodnevni – 220 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

 

 

POPUSTI

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.