Pomoč umirajočim in njihovim bližnjim – vloga socialnega dela v paliativni oskrbi

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 26. maj 2022

Izvajalke in izvajalci: Anamarija Kejžar, Mateja Lopuh, Jana Mali, Benjamin Penič, Ana Štambuk, Anže Štrancar, Nataša Zlodej

Trajanje: 8 ur, 0,5 KT

Opis:

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev

Izdelava naloge, povezane s prakso

Opis

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za umirajoče in njihove sorodnike. Stigmatizacija smrti in umiranja ter zato umirajočih povzroča zanemarjanje njihovih potreb. V takšnih razmerah je sodelovanje socialnih delavcev v procesu pomoči umirajočim nujno, saj znajo pomoč usmeriti k iskanju takšnih rešitev, ki učinkovito odgovarjajo na nove življenjske okoliščine, ki jih prinaša obdobje umiranja. Skrbijo za celosten pristop do umiranja, tako da v procesu pomoči upoštevajo družino, skupnost in njene kulturne značilnosti, ki določajo oskrbo umirajočega. Socialni delavci umirajočim in njihovim bližnjim zagotavljajo praktično pomoč, svetovanje, pomoč pri koordinaciji različnih storitev in pomoč pri žalovanju.

Na seminarju bomo predstaviti specifične vloge socialnega dela z umirajočimi in njihovimi sorodniki ter s primeri neposrednih izkušenj iz prakse, raziskovanja področja in konceptualnimi izhodišči oblikovali izhodišča za razvoj socialnega dela na tem področju.

Seminar smo zasnovali kot mednarodno srečanje, saj bo z nami izr. prof. dr. Ana Štambuk s  Študijskega centra za socialno delo Pravne fakultete v Zagrebu. Srečanje bo tudi  interdisciplinarno, z udeležbo mag. Mateje Lopuh, dr. medicine, ki je nacionalna koordinatorka za paliativno oskrbo, in ekipo socialnih delavk in delavcev s Fakultete za socialno delo in mag. Nataše Zlodej z Onkološkega inštituta.

Program

9.00–10.30 Kompetence socialnih delavcev v paliativni oskrbi (Ana Štambuk)

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 Vloga socialne mreže pri bolniku s paliativno boleznijo (Mateja Lopuh)

11.45–12.45 Raziskovanje potreb umirajočih in njihovih sorodnikov (Jana Mali)

12.45–13.15 Odmor

13.15–14.00 Participacija socialnega dela v okviru paliativne oskrbe (Nataša Zlodej)

14.00–14.45 Paliativna oskrba v domovih za stare (Anamarija Kejžar)

14.45–15.00 Odmor

15.00–15.30 Razprava in sklepne misli

Kotizacija:

Seminar v prostorih Fakultete za socialno delo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Ostali: Enodnevni – 140 €, dvodnevni – 220 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Seminar na daljavo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 80 €, dvodnevni – 150 €

Ostali: Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

POPUSTI

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.