Narativne prakse socialnega dela 1: pisanje zgodbe na novo

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 9. junij 2022

Izvajalke in izvajalci: Lea Šugman Bohinc

Trajanje: 8 ur (1 dan) brez projektne naloge: 0,5 KT; ali 16 ur (8 ur oz. 1 dan organiziranega seminarja + 8 ur samostojnega dela udeležencev za izvedbo projektne naloge in pisna povratna informacija izvajalke): 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen uvodnemu seznanjanju z narativnimi pristopi v socialnem delu, zlasti na področju psihosocialne podpore in pomoči posameznikom, parom, družinam, skupinam pa tudi skupnostim. Narativne prakse sodijo med postmoderne sistemske pristope, utemeljene na predpostavki, da ljudje svoje izkušnje organiziramo na način zgodbe, smo avtorji svojih »uzgodbenih« življenj. Pomemben vir s problemi zasičenih (individualnih, družinskih, skupnostnih, organizacijskih, poklicnih, kulturnih ipd.) naracij so ponotranjeni diskriminirajoči družbeni diskurzi. Pomagajoči smo za kratko obdobje soavtorji zgodbe, ki jo naši sogovorniki v izvirnih projektih sodelovanja pišejo na novo. Narativne prakse združujejo dva, v socialnem delu po navadi ločena fokusa: neposredno psihosocialno podporo in pomoč ljudem v stiski ter raziskovanje in upoštevanje družbenih izvirov problematike. Udeleženke in udeleženci seminarja bodo spoznali temeljne predpostavke in koncepte narativnih pristopov in nekaj načinov dela, tako da bodo na dveh izkustvenih delavnicah risali zametke svojih zemljevidov narativnih praks. Seminar je primeren za vse strokovne delavke in delavce, zaposlene v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in pravosodju, ki vodijo izvirne delovne projekte sodelovanja z ljudmi v psihosocialni stiski.

Teme seminarja

- družbeni kontekst razvoja in temeljne predpostavke narativnih pristopov

- ponotranjeni družbeni diskurzi, zgodba oziroma naracija, pisanje zgodbe na novo, eksternalizacija problema v izvirnem delovnem projektu pomoči

- delavnica 1: razvoj zgodbe v smeri želenih razpletov

- delavnica 2: eksternalizirajoč pogovor v smeri želenih razpletov

Program

9.00–10.30 Medsebojno spoznavanje in uvod v narativne pristope (predavanje)

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.30 Razvoj zgodbe (delavnica 1 z refleksijo)

12.30–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.15 Eksternalizacija problema (predavanje)

14.15–15.30 Eksternalizirajoč pogovor (delavnica 2 z refleksijo)

15.30–16.00 Predstavitev projektne naloge in refleksija o seminarju

Kotizacija:

Seminar v prostorih Fakultete za socialno delo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Ostali: Enodnevni – 140 €, dvodnevni – 220 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Seminar na daljavo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 80 €, dvodnevni – 150 €

Ostali: Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

POPUSTI

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.