Ocena ogroženosti in načrt pomoči v procesu zaščite otrok

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 16. junij 2022 - IZVEDBA SEMINARJA JE POTRJENA

Izvajalke in izvajalci: Vesna Leskošek

Trajanje: 7 ur; 0,5 KT

Opis:

Namen izobraževanja je predstaviti socialnodelovno orodje za oceno ogroženosti, ga praktično preizkusiti in oceniti njegovo uporabnost. Ocena ogroženosti je ključni del zaščite otrok in ima več učinkov. Najpomembnejši cilj je zagotavljanje varnosti otroka, ki vključuje tako varnost pred nasiljem kot ukvarjanje z učinki nasilja na otroka. Naslednji pomembni cilj izdelave ocene ogroženosti je oblikovanje mnenja za izvedbo ukrepov zaščite, ki je pomembna pri argumentiranju in zagovarjanju ukrepov. Tretji pomembni cilj, povezan s prvim in drugim, je priprava na sodelovanje v sodnem postopku, kjer je argumentacija ukrepov ključna za učinkovito zaščito otroka. Pomembna je še interdisciplinarna in timska narava izdelave ocene ogroženosti, ki zagotavlja zavezanost vseh institucij k zaščiti otroka. Ocena ogroženosti otroka prav tako ni enkratno dejanje, temveč se mora prilagajati spremenjenim okoliščinam, zato poznamo več vrst ocene. Izdelati jo moramo ob interventnih postopkih, kjer se je treba takoj odločiti o ukrepu. Ko ne gre za nujne ukrepe, je treba oceno ogroženosti izdelati takoj po prejeti prijavi, da se lahko odločimo o nadaljnjem ravnanju, pozneje pa je treba izdelati celovito oceno, ki je podlaga za dolgoročnejše ravnanje. Sestavni del ocene ogroženosti je načrt varnosti oz. pomoči, saj gre za odločilna vprašanja, in sicer, kaj otroka ogroža, zakaj je treba s posegi v družino otroka zaščititi in kako mu zagotoviti varnost in okolje, kjer bo lahko ponovno vzpostavil zaupanje v odrasle in bolje razumel, kar se mu je zgodilo.

Program

9.00–10.00 Uvodno predavanje o oceni ogroženosti in načelu koristi otroka

10.00–10.30 Ocena ogroženosti kot orodje za določanje koristi otroka

10.30–11.00 Razprava

10.30–11.00 Odmor

11.00–12.30 Predstavitev enotnega orodja za izdelavo ocene ogroženosti

12.30–13.30 Delavnica za uporabo novega orodja

13.30–13.45 Odmor

13.45–14.30 Razprava in sklepne ugotovitve

Kotizacija:

Seminar bo v prostorih Fakultete za socialno delo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Ostali: Enodnevni – 140 €, dvodnevni – 220 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

POPUSTI

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.