Oblike pomoči ljudem z gluhoslepoto

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 6. oktober 2022

Izvajalke in izvajalci: Simona Gerenčer (Fakulteta za socialno delo in Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN)

Trajanje: 7 ur; 0,5 KT

Opis:

Namen seminarja je podrobneje predstaviti področje gluhoslepote in okrepiti udeležence pri prepoznavanju ljudi z gluhoslepoto. Udeležence želimo posebej okrepiti pri razumevanju hkratne okvare sluha in vida ter oblikah pomoči ljudem z gluhoslepoto v različnih situacijah. Med drugim bomo spregovorili o ljudeh z gluhoslepoto v institucijah in postavljali vprašanja, ki se porajajo ob pomoči ljudem s hkratno senzorno okvaro. Predstavili bomo uspešne pristope do ljudi z gluhoslepoto in jezik gluhoslepih, ki je od leta 2021 vpisan v Ustavo Republike Slovenije. Med drugim se bomo dotaknili tudi pravic ljudi z gluhoslepoto in pomena zagovorništva.

Seminar vključuje predavanje in delavnice, kjer udeleženci pridobijo osebno izkušnjo sodelovanja in sporazumevanja z osebo z gluhoslepoto. S pomočjo sodelovanja in sporazumevanja z osebo z gluhoslepoto pridobijo tudi izkušnjo moči dotika – jezika gluhoslepih.

Teme seminarja

  • Načrt prepoznavanja ljudi z gluhoslepoto
  • Ljudje z gluhoslepoto v institucijah
  • Uspešni pristopi do ljudi z gluhoslepoto in oblike pomoči
  • Jezik gluhoslepih
  • Delavnice, praktična izkušnja
  • Pravice ljudi z gluhoslepoto in zagovorništvo

Program

9.00–9.10 Uvod v seminar

9.10–10.30 Gluhoslepota in prepoznavanje ljudi z gluhoslepoto

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 Ljudje z gluhoslepoto v institucijah in oblike pomoči ljudem z gluhoslepoto v različnih situacijah

12.15–12.45 Odmor za kosilo

12.45–13.30 Pravice ljudi z gluhoslepoto in zagovorništvo

13.30–14.45  Delavnice: Moč dotika – jezik gluhoslepih

14.45–15.00 Sklepne ugotovitve in refleksija

Kotizacija:

Seminar v prostorih Fakultete za socialno delo

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:
Enodnevni – 100 €, dvodnevni – 180 €

Ostali: Enodnevni – 140 €, dvodnevni – 220 €

Kotizacija vključuje 22-odstotni DDV, gradivo, kavo idr. med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

 

 

 

POPUSTI

 

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.