Strokovno svetovanje paru s partnerskim konfliktom visoke stopnje

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 23. marec 2023

Izvajalke in izvajalci: Mojca Šeme, Primož Šeme

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Pari s partnerskim konfliktom visoke stopnje so pogosti uporabniki v sistemu socialnega varstva. Značilnost takšnih parov je, da konflikte v partnerskih zvezah zaznamuje visoka čustvena intenzivnost, ki se lahko stopnjuje v agresijo ali celo nasilje. Zato je strokovno svetovanje parom pri razreševanju konfliktov visoke stopnje lahko zelo stresno in zahtevno delo, še posebej kadar takšen konflikt med partnerjema poteka v pisarni svetovalke/svetovalca. Delo s pari s konfliktom visoke stopnje od strokovne delavke, delavca zahteva poglobljena teoretska, a tudi praktična znanja. Za uspešno svetovanje je nujno poznati dinamiko partnerskih konfliktov, vzroke za partnerski konflikt visoke stopnje, teorijo stresa in še posebej različne tipologije partnerskih konfliktov in partnerskega nasilja (med njimi je najbolj temeljna feministična perspektiva, za poglobljeno razumevanje teme in delo v praksi na tem področju, ki je izjemno kompleksno, pa so pomembne tudi druge perspektive). Pomembno je znati razlikovati, za katere pare s partnerskim konfliktom visoke stopnje je storitev strokovnega svetovanja paru primerna, kateri pa so tisti pari, pri katerih je najpogostejše intimno partnersko nasilje in za katere takšno svetovanje ni primerno – vsaj ne pred vključitvijo povzročiteljev nasilja v programe za preprečevanje nasilja v družini. Na seminarju bodo predstavljena znanja in praktične usmeritve, kako delati s pari s konfliktom visoke stopnje oz. kako parom pomagati do več čustveno varne odzivnosti v odnosu. Udeleženke in udeleženci seminarja bodo pridobili osnovni vpogled v dinamiko partnerskih odnosov z visoko stopnjo konflikta in v to, kaj so razlogi za takšne konflikte. Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni tudi s temeljnimi metodami v čustva usmerjene terapije za pare (Emotionally Focused Couples Therapy – EFT).

Teme seminarja

  • Kontekstualni dejavniki in partnerski odnos (partnerski odnos v postmoderni; patriarhat in partnerski odnos; pari, ki živijo kontekstih, kjer so številni in kompleksni stresi in izzivi; kulturno senzibilno socialno delo s pari)
  • Tipologija partnerskih konfliktov (razlike med pari z nizko, srednje visoko in visoko stopnjo konflikta)
  • Teorije o agresiji v partnerskem odnosu (feministična, diadno-odnosna oz. sistemska in psihopatološka perspektiva)
  • Intimno-partnersko nasilje kot kontraindikacija za izvajanje partnerskega svetovanja
  • Vpliv travmatskih izkušenj na visokokonfliktno dinamiko v partnerskem odnosu
  • Konfliktni cikli v partnerskem odnosu (napad-napad, napad-umik, umik-umik) in kako z njimi delati (po teoriji in metodah v čustva usmerjene terapije za pare)
  • Kako delati z neprijetnimi čustvi jeze, besa, prizadetosti, žalosti, ki se pri partnerjih porajajo v pisarni svetovalca/svetovalke
  • Teorija (travmatskega) stresa – ključno znanje za ravnanje v strokovnem svetovanju parom s konfliktom visoke stopnje
  • Metode svetovalnega dela s pari s konfliktom visoke stopnje (metode, ki izhajajo iz v čustva usmerjenega svetovalno-terapevtskega pristopa)

Program

9.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja

9.45–10.45 Kontekstualni dejavniki in partnerski odnos; tipologija partnerskih konfliktov; teorije o agresiji v partnerskem odnosu (predavanje, diskusija)

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.00 Elementi v čustva usmerjene terapije v strokovnem svetovanju parom s konfliktom srednje in visoke stopnje (konfliktni cikel v partnerskem odnosu; travma in visokokonfliktna dinamika v partnerskem odnosu); teorija travmatskega stresa in partnerski konflikt (predavanje, ogled posnetkov svetovanj)

12.00–13.00 Intimno-partnersko nasilje kot kontraindikacija za izvajanje partnerskega svetovanja (predavanje, diskusija)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Metode svetovalnega dela s pari s konfliktom srednje visoke ali visoke stopnje (metoda RISSC in druge metode, ki izhajajo iz v čustva usmerjenega svetovalno-terapevtskega pristopa) (predavanje, ogled posnetkov svetovanj)

15.00–16.00 Sklepna razprava

Kotizacija:

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:

Enodnevni seminar – 120 €

Drugi:

Enodnevni seminar – 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

POPUSTI

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.
 

IZVEDBA SEMINARJA JE POTRJENA.