Metode socialnega dela

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 30. marec 2023

Izvajalke in izvajalci: Več izvajalcev

Trajanje: 8 (brez naloge) oz. 16 ur (z nalogo); 0,5 KT oz. 1 KT

Opis:

Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentk in študentov prve in druge stopnje študija socialnega dela na Fakulteti za socialno delo, ki so na študijski praksi na učnih bazah. Na seminarju bodo v ospredju teme, povezane z metodami socialnega dela, ki jih študentke in študenti pod mentorstvom strokovnih socialnih delavk in delavcev preizkušajo in vadijo v praksi.

Del časa bo namenjen tudi intervizijskemu pogovoru o mentorstvu in sistemu prakse. Ob koncu seminarja bo predstavljena naloga za preizkus in zapis v praksi. Slušatelji, ki bodo nalogo opravili v okviru svoje organizacije in zapisali poročilo, prejmejo potrdilo za 16 ur.

Drugi, ki bodo aktivni samo na seminarju, pa za 8 ur.

 

Program

08.30–10.00 Sistem in program prakse študentov socialnega dela

10.15–11.45 Metode socialnega dela

12.15–13.45 Intervizijski pogovori mentorjev in mentoric

13.45–15.15 Predstavitev naloge in zaključna razprava

Vabljeni vsi mentorji in mentorice študentk in študentov v študijskem letu 2021/2022 in tisti mentorji študentk in študentov iz 2020/2021, ki se seminarja 2021 niste mogli udeležiti.

Kotizacija:

Seminar je za mentorice in mentorje študentov in študentk Fakultete za socialno delo na praksi brezplačen!