Strokovno svetovanje paru v socialnem delu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 21. september 2023

Izvajalke in izvajalci: Mojca Šeme, Primož Šeme

Trajanje: 8 ur (1 dan); 0,5 KT

Opis:

Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali osnovna načela in elemente v čustva usmerjene terapije za pare (Emotionally Focused Couples Therapy – EFT), izjemno učinkovitega in raziskanega pristopa za delo s pari. Razvila ga je priznana partnerska terapevtka, dolgoletna profesorica in raziskovalka partnerskih odnosov z Univerze Ottawa v Kanadi, dr. Sue Johnson. Pristop lahko socialnim delavkam in delavcem, ki v praksi delajo s pari, ponudi več uporabnih znanj za ravnanje, usklajenih s sodobno doktrino sodelovalnega socialnega dela. Socialno delo in pristop EFT za delo s pari imata namreč več skupnih korenin. Oba temeljita na humanističnih (izkustvenih in na uporabnika usmerjenih) in sistemskih temeljih. Podobno kot socialno delo je tudi EFT sodelovalno usmerjen, »kratkotrajen«, usmerjen v »tukaj in zdaj« ter v krepitev virov, moči in odpornosti para. Ključna teorija, na kateri temelji pristop EFT, je sodobna teorija navezanosti, ki je pomembno znanje za ravnanje tudi v socialnem delu z družino. Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci pridobili osnovni vpogled v to, kako na partnerski odnos vplivajo slogi navezanosti obeh partnerjev in kako pomagati paru do več čustveno varne odzivnosti v odnosu. Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni tudi z nekaj temeljnimi metodami EFT pristopa.

Teme seminarja

  • Kontraindikacije za izvajanje partnerskega svetovanja
  • Navezanost v otroštvu – zgodnje relacijske sheme
  • Navezanost v odraslosti in njen vpliv na partnerski odnos
  • Konfliktni cikli v partnerskem odnosu (napad-napad, napad-umik, umik-umik)
  • Primarna čustva in odnosne potrebe glede na slog navezanosti
  • Metode dela, ki izhajajo iz pristopa EFT

Program

9.00–9.45 Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja

9.45–10.45 V čustva usmerjen pristop v svetovalnem delu s pari, navezanost v odraslosti in partnerski odnos (predavanje, ogled posnetkov)

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.00 Navezanost v odraslosti in konfliktni cikel v partnerskem odnosu (predavanje, delavnica z refleksijo)

12.00–13.00 Primarna čustva in odnosne potrebe v partnerskem odnosu (predavanje, diskusija)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–15.00 Metode dela s parom

15.00–16.00 Sklepna razprava o uporabi elementov v čustva usmerjenega pristopa za delo s pari v praksi socialnega dela

 

Obveznosti udeležencev

Esejska naloga

Kotizacija:

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:

Enodnevni seminar – 120 €

Drugi:

Enodnevni seminar – 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.