Timsko delo v socialnem delu

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 12. oktober 2023

Izvajalke in izvajalci: Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček

Trajanje: 4 ure + naloga; 0,5 KT

Opis:

Timsko delo v socialnem delu ni nekaj novega. Nekateri teoretiki navajajo, da se je socialno delo v Sloveniji pravzaprav razvilo iz meddisciplinarnega timskega dela. Takšno delo je zelo pogosta oblika dela na različnih področjih socialnega dela. Kljub temu je bila v Sloveniji prva bolj celostna raziskava o timskem delu končana šele leta 2019, prva znanstvena monografija o takšnem delu na področju socialnega dela pa je v pripravi. Raziskava, ki se je ukvarjala s poimenovanjem in poznavanjem, definiranjem in razumevanjem timskega dela, izobraževanjem in usposabljanjem za timsko delo, potrebami, nameni in pomembnostjo timskega dela, izvajanjem in pogostostjo timskega dela predvsem na centrih za socialno delo ter uspešnostjo, učinkovitostjo in zadovoljstvom s timskim delom v Sloveniji, je pokazala med drugim tudi strah pred izvajanjem takšnega dela pri nekaterih socialnih delavkah na eni strani in specifiko takšnega dela v socialnem delu na drugi.

Seminar ima dva namena. V njem bodo predstavljene nekatere ključne ugotovitve raziskave in iz njih izhajajoči predlogi za premagovanje izzivov, ki se pojavljajo pri izvajanju timskega dela v socialnem delu. Udeleženci pa bodo tudi spodbujeni, da na timsko delo v socialnem delu pogledajo iz perspektive konceptov soustvarjanja v socialnem delu, za katere se zdi, da ponujajo poseben, socialnemu delu lasten odgovor na izzive, ki jih prinaša sodelovanje z različnimi ljudmi, ki so strokovnjaki za svoje osebne izkušnje.

Teme seminarja

  • Sodelovanje v timskem delu in vodenje timskega dela v socialnem delu
  • Vrste in oblike timskega dela
  • Kompetence za timsko delo
  • Pomembnost timskega dela v socialnem delu
  • Priložnosti in izzivi timskega dela v socialnem delu
  • Uspešnost, učinkovitost in zadovoljstvo s timskim delom
  • Razvoj timskega dela v socialnem delu – od timskega dela v socialnem delu do timskega socialnega dela

 

Program

10.00–10.15 Uvod v seminar (Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

10.15–11.30 Timsko delo v socialnem delu – izvori, stanje danes in kam želimo priti (predavanje z diskusijo, Tamara Rape Žiberna)

11.30–11.45 Odmor

11.45–13.15 Uporaba sodobnih konceptov socialnega dela v timskem delu – praksa socialnega dela in primeri dobrih praks (predavanje in delavnica, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

13.15–13.30 Odmor

13.30–14.00 Predstavitev praktične naloge in sklepi (Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček)

 

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev

Udeležba na seminarju (predavanja in delavnica), ki bo potekal v živo, in priprava kratke praktične naloge.

Kotizacija:

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi: 90 €

Drugi: 120 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV.

 

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.