Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: Vpis spomladi 2023, začetek oktober 2023

Izvajalke in izvajalci: Vodji programa Vesna Leskošek in Tadeja Kodele Izvajalke in izvajalci programa Program je interdisciplinarni in medsektorski, v njem predava 36 strokovnjakinj in strokovnjakov s področij medicine, socialnega dela, prava, sociologije, varnostnih ved, psihologije in pedagogike. Imenski seznam je dostopen na spletni strani Fakultete za socialno delo.

Trajanje: Eno leto, program je ovrednoten s 45 kreditnimi točkami

Opis:

Urnik

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih in petkih od 16.00 do 20.00. Predavanja bodo večinoma potekala po spletu prek Zooma, pri vajah pa bo potrebna fizična navzočnost. Natančen urnik programa bo objavljen pred začetkom izvedbe na spletni strani Fakultete za socialno delo.

Obveznosti za zaključek programa

Opravljeni izpiti pri sedmih predmetih (šest obveznih in izbirni predmet) in zaključna naloga.

Opis

Temeljni cilj programa je ustvariti usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito, in tako strokovnim delavkam in strokovnim delavcem zagotoviti poglobljeno razumevanje specifičnega vprašanja zaščite otrok ter znanje o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok. Udeleženke in udeleženci pridobijo:

  • znanje o razumevanju nasilja in vplivov nasilja na otroka;
  • znanje, ki jim bo v pomoč tako na začetku, ob razkritju nasilja kot tudi ob izvajanju ukrepov zaščite otroka, s poudarkom na znanju in spretnostih o tem, kako podpreti otroka in mu zagotoviti varnost;
  • znanje in spretnosti medinstitucionalnega sodelovanja;
  • znanje, kako voditi pogovor z otrokom in mu zagotavljati celostno podporo, tudi če gre za otroke ali skupine otrok, ki živijo v posebej ranljivih kontekstih in potrebujejo kompleksne odzive na področju zaščite;
  • znanje za prepoznavanje in preprečevanje ter znanje o preventivnem delu na področju zaščite otrok iz perspektive večsektorske obravnave.

Program je sestavljen tako, da so v njem temeljne in nujne vsebine, znanja, metode, spretnosti in tehnike, ki so pomembne za vse udeleženke in udeležence programa, ne glede na njihov strokovni profil. Program je izdelan po modelu problemskega učenja – reševanje problemske situacije, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in iskanju različnih poti reševanja problemov. To je tudi inovativna oblika kurikula, saj so v en predmet vključena znanja zelo različnih področij (npr. s področja prava, kriminologije, socialnega dela, medicine, pedagogike). Predmeti se povezujejo s prakso in s pomočjo uporabe različnih in izkustvenih metod poučevanja (npr. analiza primerov zaščite otrok iz prakse, igre vlog, multidisciplinarno izvajanje nalog in vaj) odgovarjajo na dejanske potrebe v praksi. Tako bo program udeleženkam in udeležencem omogočal povečanje kompetenc za njihovo praktično delo.

Pogoji za vpis

Najmanj 6/1. raven (opravljeno vsaj višješolsko strokovno izobraževanje) in vsaj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z otroki (in družinami) na področjih socialnega varstva, izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije.

Kotizacija:

1.800 €