Pomoč umirajočim in njihovim bližnjim – vloga socialnega dela v paliativni oskrbi

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 28. september 2023 SEMINAR BO IZVEDEN

Izvajalke in izvajalci: Anamarija Kejžar, Mateja Lopuh, Jana Mali, Nataša Zlodej

Trajanje: 8 ur (1 dan) brez projektne naloge = 0,5 KT; ali 16 ur (8 ur oz. 1 dan organiziranega seminarja + 8 ur samostojnega dela udeležencev za izvedbo projektne naloge in pisna povratna informacija izvajalke) = 1 KT

Opis:

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za umirajoče in njihove sorodnike. Stigmatizacija smrti in umiranja ter posledično umirajočih, vodita v zanemarjanje njihovih potreb. V takšnih razmerah je sodelovanje socialnih delavcev v procesu pomoči umirajočim nujno, saj znajo pomoč usmeriti k iskanju takšnih rešitev, ki učinkovito odgovarjajo na nove življenjske okoliščine, ki jih prinaša obdobje umiranja. Skrbijo za celosten pristop do umiranja, tako da v procesu pomoči upoštevajo družino, skupnost in njene kulturne značilnosti, ki določajo oskrbo umirajočega. Socialni delavci umirajočim in njihovim bližnjim zagotavljajo praktično pomoč, svetovanje, pomoč pri koordinaciji različnih storitev in pomoč pri žalovanju.

Na seminarju bomo predstaviti specifične vloge socialnega dela z umirajočimi in njihovimi sorodniki ter s primeri neposrednih izkušnje iz prakse, raziskovanja področja in konceptualnimi izhodišči, oblikovali izhodišča za razvoj socialnega dela na tem področju.

Srečanje bo interdisciplinarno, z udeležbo mag. Mateje Lopuh, dr. medicine, ki je nacionalna koordinatorka za paliativno oskrbo, in ekipo socialnih delavk in delavcev iz Fakultete za socialno delo in mag. Nataše Zlodej iz Onkološkega inštituta.

 

 

 

Program

09.00–09.45 Anamarija Kejžar: Paliativna oskrba v domovih za stare

09.45–11.15 Jana Mali: Raziskovanje potreb umirajočih in njihovih sorodnikov

11.15–11.30 Odmor

11.30–12.45 Mateja Lopuh: Vloga socialne mreže pri bolniku s paliativno boleznijo

12.45–13.15 Odmor

13.15–14.00 Nataša Zlodej: Participacija socialnega dela v okviru paliativne oskrbe

14.00–14.45 Delavnica: terensko raziskovanje in zapisovanje na področju pomoči bolnikom in sorodnikom (Jana Mali)

14.45–15.00 Odmor

15.00–15.30 Razprava in zaključek seminarja

 

 

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev:

 

Izdelava naloge, povezane s prakso

Kotizacija:

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:

Enodnevni seminar – 120 €

Drugi:

Enodnevni seminar – 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.