Pomoč umirajočim in njihovim bližnjim – vloga socialnega dela v paliativni oskrbi

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 28. september 2023

Izvajalke in izvajalci: Anamarija Kejžar, Mateja Lopuh, Jana Mali, Benjamin Penič, Ana Štambuk, Anže Štrancar, Nataša Zlodej

Trajanje: 8 ur (1 dan) brez projektne naloge = 0,5 KT; ali 16 ur (8 ur oz. 1 dan organiziranega seminarja + 8 ur samostojnega dela udeležencev za izvedbo projektne naloge in pisna povratna informacija izvajalke) = 1 KT

Opis:

Socialno delo postaja vedno bolj prepoznano kot veda, ki ima specifična znanja in metode pomoči za umirajoče in njihove sorodnike. Stigmatizacija smrti in umiranja ter torej umirajočih povzroča zanemarjanje njihovih potreb. V takšnih razmerah je sodelovanje socialnih delavk v procesu pomoči umirajočim nujno, saj znajo pomoč usmeriti k iskanju takšnih rešitev, ki ustrezajo novim življenjskim okoliščinam, ki jih prinaša obdobje umiranja. Skrbijo za celosten pristop do umiranja, tako da v procesu pomoči upoštevajo družino, skupnost in njene kulturne značilnosti, ki določajo oskrbo umirajočega. Socialne delavke umirajočim in njihovim bližnjim zagotavljajo praktično pomoč, svetovanje, pomoč pri koordinaciji različnih storitev in pomoč pri žalovanju.

Na seminarju bomo predstaviti specifične vloge socialnega dela z umirajočimi in njihovimi sorodniki ter s primeri neposrednih izkušenj iz prakse, raziskovanja področja in konceptualnimi izhodišči oblikovali izhodišča za razvoj socialnega dela na tem področju.

Seminar smo zasnovali kot mednarodno srečanje, saj bo z nami izr. prof. dr. Ana Štambuk s  Študijskega centra za socialno delo Pravne fakultete v Zagrebu. Srečanje bo tudi  interdisciplinarno, z udeležbo mag. Mateje Lopuh, dr. medicine, ki je nacionalna koordinatorka za paliativno oskrbo, in ekipo socialnih delavk in delavcev s Fakultete za socialno delo in mag. Nataše Zlodej z Onkološkega inštituta.

 

Program

09.00–10.30 Ana Štambuk: Kompetence socialnih delavcev v paliativni oskrbi

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 Mateja Lopuh: Vloga socialne mreže pri bolniku s paliativno boleznijo

11.45–12.45 Jana Mali: Raziskovanje potreb umirajočih in njihovih sorodnikov

12.45–13.15 Odmor

13.15–14.00 Nataša Zlodej: Participacija socialnega dela v okviru paliativne oskrbe

14.00–14.45 Anamarija Kejžar: Paliativna oskrba v domovih za stare

14.45–15.00 Odmor

15.00–15.30 Razprava in zaključek seminarja

 

Obveznosti udeleženk oz. udeležencev:

Izdelava naloge, povezane s prakso

Kotizacija:

Člani Alumni kluba FSD, mentorji študentkam in študentom FSD na praksi:

Enodnevni seminar – 120 €

Drugi:

Enodnevni seminar – 150 €

Kotizacija vključuje 22 % DDV, gradivo, kavo in prigrizek med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Popusti

Trije ali več udeležencev iz iste organizacije – 15 % popusta
Samoplačniki – 20 % popusta

Zadnji rok za morebitno odjavo udeležbe je najpozneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru se zaračuna celotna kotizacija.

Najmanjše število udeleženk in udeležencev seminarja je 10. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.